.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Thứ Năm, 26/03/2015, 20:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-3, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức (CCHC, CCCĐCV, CC). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 tỉnh thành cả nước. Tham dự tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Toàn cảnh hội nghị ở đầu cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai CCHC, CCCĐCV, CC trên nhiều nội dung như: kiểm tra CCHC và thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. Các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đẩy mạnh CCCĐCV, CC, đồng thời phối hợp tốt với các bộ, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện CCHC theo ngành hoặc lĩnh vực.

Nhờ đó, CCHC đã được triển khai đồng bộ, có sự tham gia của nhiều cấp, ngành. Việc triển khai các nội dung hoạt động đẩy mạnh CCCĐCV, CC đã và đang được tiến hành ở tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước. Cụ thể trong năm đã có 29 luật được Quốc hội thông qua, tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã hội trong nhiều lĩnh vực; có 102.306 văn bản được các bộ, ngành và địa phương tiến hành rà soát, trong đó có 282 văn bản được kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã thẩm định, trình Chính phủ ban hành 25 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 25 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25-4-2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập)…

Đối với tỉnh ta, năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành 48 quyết định, công bố 565 TTHC. Trong đó, công bố mới 178 thủ tục; sửa đổi, bổ sung, thay thế 341 thủ tục và bãi bỏ 46 thủ tục. Tính đến ngày 10-11-2014, tổng số TTHC đang có hiệu lực thi hành được UBND tỉnh công bố là 1.545 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.193 thủ tục, cấp huyện có 196 thủ tục, cấp xã có 156 thủ tục.

Ngay sau khi các TTHC được công bố, UBND tỉnh đã giao Sở Tư pháp cập nhật kịp thời các văn bản, hồ sơ TTHC lên cơ sở dự liệu Quốc gia về TTHC, giao Văn phòng UBND tỉnh đăng tải lên Website; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương đăng tải trên Trang thông tin điện tử, tổ chức niêm yết công khai dưới 2 hình thức bắt buộc trên bảng tại trụ sở cơ quan làm việc và đóng thành sổ hướng dẫn TTHC; giải quyết hơn 1,7 triệu hồ sơ TTHC trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời hạn quy định đạt 97,2%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ có 0,5%, còn lại đang giải quyết…

Trong năm 2015, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ. Đơn giản hóa TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị có hành vi nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả CCHC, CCCĐCV, CC của các cấp từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương cần cụ thể hóa kế hoạch CCHC, xem đây là khâu đột phá góp phần vào sự phát triển chung của đất nước; giảm bớt, sửa đổi một số TTHC rườm rà không còn phù hợp; khi ban hành văn bản phải mang tính hợp pháp, phù hợp với từng điều kiện cụ thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC…

Xuân Vương