.

Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

Thứ Năm, 05/02/2015, 14:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 4-2, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan.

Năm 2014, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh ta đang dần đạt được những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, góp phần gỡ bỏ những rào cản về TTHC đối với môi trường kinh doanh, đời sống người dân.

Theo báo cáo đến 11-2014, UBND tỉnh đã ban hành 48 quyết định, công bố 565 TTHC, trong đó công bố mới 178 thủ tục; sửa đổi, bổ sung thay thế 341 thủ tục và bãi bỏ 46 thủ tục…

 Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm soát TTHC vẫn còn những tồn tại, vướng mắc như: việc cập nhật các quy định về TTHC trong các văn bản pháp luật mới để trình UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung còn chậm; tiến độ thực hiện kế hoạch rà soát TTHC chất lượng chưa cao; công tác kiểm soát TTHC tại một số địa phương, đơn vị chưa thực sự nghiêm túc…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát TTHC trong năm 2015, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra là: xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC phải bám sát các nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Chính phủ và phù hợp với thực tiễn hoạt động kiểm soát TTHC ở địa phương; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát TTHC, kịp thời bố trí, kiện toàn cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC; thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá tác động và lấy ý kiến, thẩm định đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình UBND tỉnh ban hành; thực hiện kịp thời việc công bố, công khai TTHC để đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức; tăng cường công tác kiểm tra, trách nhiệm giải trình, công tác truyền thông…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trình bày kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Theo kế hoạch được ban hành, nội dung lấy ý kiến mà các sở, ban, ngành cấp tỉnh cần chú trọng là những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của cơ quan mình, những vấn đề mà cơ quan quan tâm; UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung lấy ý kiến sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến đặc thù phát triển kinh tế-xã hội, phong tục tập quán và các quan hệ dân sự ở địa bàn dân cư và những vấn đề mà địa phương quan tâm. Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 28-1-2015, kết thúc ngày 5-4-2015.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đến một số nhiệm vụ mà các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: cần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong công tác kiểm soát TTHC; triển khai quyết liệt, đúng lộ trình, tiến độ công tác kiểm soát TTHC; tăng cường công tác xã hội hóa kiểm soát TTHC; chú ý lấy kiến phản hồi của các cá nhân, tổ chức về TTHC; tăng cường kiểm tra, nâng cao chất lượng kiểm soát TTHC; chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC….

Đối với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý một số vấn đề sau: các địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định được tầm quan trọng của việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi); chú trọng đến phạm vi đối tượng và hình thức lấy ý kiến; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; chú trọng vào công tác tuyên truyền nhất là ở cơ sở…

Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân đã được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm soát TTHC năm 2014.  

Ngọc Hải