.

Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Ba, 03/02/2015, 09:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 2-2, tại TP Đồng Hới đã diễn ra Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Việt Nam; đại diện Hội VHNT các tỉnh bạn, các ban, ngành hữu quan cùng hơn 253 hội viên Hội VHNT Quảng Bình.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh ủy tặng Đại hội Hội VHNT Quảng Bình lần thứ X.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh ủy tặng Đại hội Hội VHNT Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Bình khóa IX trình Đại hội Hội VHNT Quảng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, VHNT Quảng Bình đồng thời thực hiện nội dung các nghị quyết quan trọng của Đảng: Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 31-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  “Về tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đường lối lãnh đạo, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động của VHNT, từ đó tạo động lực mạnh mẽ, khích lệ văn nghệ sĩ tỉnh nhà nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, cống hiến cho quê hương nhiều tác phẩm chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương thời kỳ mới.

Đến nay, Hội VHNT Quảng Bình có 253 hội viên, tăng 45 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Bộ máy cơ cấu tổ chức hội gồm: Văn phòng Hội và Tạp chí Nhật Lệ với 15 cán bộ viên chức; 7 phân hội, hội chuyên ngành, gồm: Văn học với 115 hội viên, Văn hóa-Văn nghệ dân gian 13 hội viên, Mỹ thuật 31 hội viên, Nhiếp ảnh 25 hội viên, Âm nhạc 34 hội viên, Sân khấu-Biểu diễn 19 hội viên, Kiến trúc 29 hội viên, 4 chi hội địa phương và 6 chi hội chuyên ngành trung ương với tổng số 64 hội viên tăng 17 hội viên so với đầu nhiệm kỳ.

Với lực lượng khá hùng hậu ở cả 7 chuyên ngành, các tác phẩm VHNT đã chuyển tải đầy đủ và sinh động đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua bức tranh đa chiều của đời sống đương đại. Qua đó cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước của nhân dân tỉnh nhà trên mọi lĩnh vực, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Đại hội đã đi sâu phân tích những thành tựu, nêu rõ những hạn chế cần khắc phục, đồng thời tổng kết những bài học kinh nghiệm trong hoạt động VHNT nhiệm kỳ qua. Trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển VHNT nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội đề ra là: quyết tâm xây dựng nền VHNT phát triển xứng tầm vùng đất con người Quảng Bình. Về chỉ tiêu cụ thể, hàng năm, phấn đấu kết nạp vào Hội VHNT Quảng Bình từ 3-7 hội viên, chú trọng bồi dưỡng, kết nạp hội viên chuyên ngành lý luận phê bình VHNT, giới thiệu kết nạp chuyên ngành trung ương từ 1-3 hội viên, thành lập Chi hội VHNT TP Đồng Hới,mỗi năm có từ 3-5 tác phẩm, công trình VHNT chất lượng cao; xuất bản từ 25-30 đầu sách văn học, văn hóa văn nghệ dân gian; có từ 20-30 tác phẩm ảnh nghệ thuật; 15-20 tác phẩm mỹ thuật được trưng bày tại các liên hoan, triển lãm trong khu vực và cả nước; có 30 ca khúc, bài dân ca, tổ khúc dân ca được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương những thành tựu mà đội ngũ văn nghệ sĩ Quảng Bình đã giành được trong nhiệm kỳ qua và khẳng định, tổ chức hội và văn nghệ sĩ Quảng Bình đã chung sức đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện tốt vai trò của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện những vấn đề liên quan tới cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho hoạt động của Hội VHNT tỉnh nhà .

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, Hội VHNT và các văn nghệ sĩ tỉnh nhà cần đoàn kết hơn nữa, gắn bó với nhân dân và quê hương Quảng Bình nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo những tác phẩm VHNT có chất lượng cao, cổ vũ thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Quảng Bình ngày càng đổi mới và phát triển.

Đại hội đã nghe phát biểu của nhà văn Đỗ Kim Cuông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

Đại hội đã nghe công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Hội VHNT Quảng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020; nhà điêu khắc Phan Đình Tiến, Chủ tịch Hội VHNT khóa IX, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội VHNT Quảng Bình khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phan Hòa