.

Bố Trạch: Sơ kết 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 05/02/2015, 17:05 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 5-2, UBND huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội và sơ kết 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.
Xác định chương trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội là một trong những chương trình trọng điểm nên huyện Bố Trạch đã tập trung và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; gắn chương trình này với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 
Sau 4 năm thực hiện, huyện Bố Trạch đã hoàn thành tốt các mục tiêu cơ bản: hoàn thành công tác lập và phê duyệt đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 28/28 xã; từng bước đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông liên xã, liên thôn, đường làng, ngõ xóm. Đến nay, đã cứng hóa được 45% đường huyện, 39% đường xã, có 7 xã đã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Hệ thống thủy lợi phát triển, bảo đảm cung cấp đủ nước sản xuất, sinh hoạt và tưới chủ động cho trên 90% diện tích lúa. Đầu tư cho kết cấu hạ tầng văn hóa-xã hội được quan tâm. Đến nay, đã có 40% số trường đạt chuẩn quốc gia; 86,7% số xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
 
Trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ở tất cả các xã, số tiêu chí đạt chuẩn đều được nâng lên. Hiện, toàn huyện có 2 xã là Hoàn Trạch và Hải Trạch đã được công nhận xã nông thôn mới; 2 xã đạt 19 tiêu chí, 8 xã đạt 15-18 tiêu chí, 8 xã đạt 10-14 tiêu chí; số xã đạt dưới 5 tiêu chí giảm xuống còn 2 xã (giảm 16 xã so với năm 2010). Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là 12,03 tiêu chí/xã. Tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn tăng thêm là 7 tiêu chí/xã.
 
Năm 2015, huyện Bố Trạch phấn đấu có 376 tiêu chí đạt chuẩn, có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.
 
Thanh Hải