.

Tập huấn phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Hai, 17/11/2014, 17:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-11, Sở Thông tin-Truyền thông phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Thông tin-Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai đào tạo, tập huấn phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đào tạo, tập huấn phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hiện đại hóa phương thức quản lý thông tin cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu thay đổi phương thức, hình thức quản lý và thống nhất phương thức quản lý thông tin hồ sơ cán bộ, công chức của các đơn vị trong toàn tỉnh.

Qua lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu các văn bản chỉ đạo và các tính năng của hệ thống phần mềm dành cho lãnh đạo, cán bộ tổ chức, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các đơn vị. Ngoài ra, cán bộ tổ chức, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin sẽ được thực hành cập nhật hồ sơ cán bộ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Phần mềm Quản lý hồ sơ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thống nhất quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, công viên chức; quản lý chặt chẽ, kịp thời các biến động về nhân sự; quản lý thông tin, lịch sử, quá trình chuyển giao biên chế tổ chức; quản lý đầy đủ hồ sơ của cán bộ, công chức…

T.Hoa