.

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Thứ Hai, 28/07/2014, 14:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-7, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2014).

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể và cá nhân.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể và cá nhân.

Đến dự có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban và Văn Phòng Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQVN tỉnh; các huyện, thành phố và các đồng chí nguyên là cán bộ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ…

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thuận Văn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 85 năm của Công đoàn Việt Nam và tổ chức công đoàn tỉnh. Trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều lần đổi tên gọi nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam vẫn là một tổ chức thống nhất ngày càng phát triển và đã có những đóng góp to lớn vào cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8-1945.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong cả nước, tổ chức công đoàn đã vận động cán bộ, công nhân, viên chức và lao động (CNVC và LĐ) tích cực tham gia bảo vệ chính quyền, thi đua lao động sản xuất, chiến đấu góp phần quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; tham gia xây dựng CNXH ở miền Bắc, tích cực đóng góp sức người, sức của để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi nước nhà thống nhất, cả nước bắt tay vào xây dựng CNXH và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Để phù hợp với thực tiễn, tổ chức công đoàn đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội.

Ở Quảng Bình, trong gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và 25 năm tái lập tỉnh, tổ chức công đoàn đã tập trung xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú trọng nâng cao năng lực và trình độ về mọi mặt cho cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Đội ngũ CNVC và LĐ không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về cơ cấu.

Từ 15 công đoàn cơ sở với 2.600 đoàn viên vào cuối năm 1946, đến nay, tổ chức bộ máy Công đoàn Quảng Bình có gần 1.100 công đoàn cơ sở, tập hợp trên 60.000 đoàn viên, lao động. Bằng nhiều hình thức hoạt động thiết thực, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập hợp, động viên đông đảo CNVC và LĐ tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đội ngũ CNVCLĐ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã đánh gia cao những đóng góp của tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh nhà qua các thời kỳ. Đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới như: Làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức thực hiện nhiệm vụ thông qua các phong trào thi đua trong CNVC và LĐ; chỉ đạo kịp thời các tổ chức công đoàn cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra của tổ chức mình để cùng với tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và tình hình thực tiễn địa phương; củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn cơ sở; làm tốt chức năng tham mưu cho tỉnh nhằm xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Công đoàn cho 189 đồng chí.

Nguyễn Hoàng