.

Trao quyết định giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư huyện Minh Hóa

Thứ Năm, 24/07/2014, 21:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-7, tại thôn Thanh Liêm 2 (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa), UBND huyện Minh Hóa phối hợp với Dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng tổ chức lễ trao quyết định giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Thanh Liêm 2 (xã Trung Hóa), thôn Phú Nhiêu (xã Thượng Hóa).

Được biết, tại quyết định giao đất, giao rừng này, thôn Thanh Liêm 2 (xã Trung Hóa) được giao 549,35ha đất, trong đó diện tích có rừng là 549,35ha; thôn Phú Nhiêu (xã Thượng Hóa) được giao 206,82ha đất, trong đó diện tích có rừng là 206,82ha để sử dụng vào mục đích đất rừng sản xuất. Thời hạn sử dụng đất được giao của thôn Thanh Liêm 2 và thôn Phú Nhiêu là 50 năm kể từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2064.

Sau khi trao quyết định giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, Phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Minh Hóa, Hạt Kiểm lâm và UBND xã Trung Hóa, Thượng Hóa có trách nhiệm sớm triển khai thực hiện, tạo điều kiện để các cộng đồng sớm nhận đất, nhận rừng trên thực địa.

Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Thanh Liêm 2 và thôn Phú Nhiêu có trách nhiệm quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững các khu rừng được giao; thực hiện theo kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm và hàng năm, quy chế quản lý rừng cộng đồng, quy ước quản lý bảo vệ phát triển rừng cộng đồng đã được UBND huyện phê duyệt; thực hiện tuần tra bảo vệ khu rừng, xây dựng kế hoạch phát triển rừng hàng năm.

Ban quản lý Dự án khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng chuẩn bị và triển khai có kết quả các lớp hướng dẫn mở tài khoản tiền gửi, quản lý vốn và cơ chế chi tiêu Quỹ bảo vệ phát triển rừng cộng đồng cho các thôn được giao đất, giao rừng. Sau các lớp hướng dẫn, Ban điều phối Dự án huyện phối hợp UBND xã, điều phối viên Dự án xã và Ban quản lý rừng cộng đồng tập hợp, hoàn thiện hồ sơ thủ tục và triển khai các bước mở tài khoản tiền gửi cho cộng đồng; chuẩn bị hồ sơ thủ tục để rút tiền và quản lý, sử dụng Quỹ đúng mục đích, có hiệu quả.

Lê Mai