.

Đại đội nữ 10 tuổi quân

Thứ Sáu, 07/03/2014, 09:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 29-2-2004, Đại đội Pháo phòng không 37 ly Dân quân thành phố Đồng Hới được thành lập theo quyết định của Bộ Tổng Tham mưu với nhiệm vụ huấn luyện, luân phiên thường trực sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất từng bước tự bảo đảm đời sống.

Sau 10 năm xây dựng, được sự giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cơ quan Quân sự các cấp, sự đùm bọc của nhân dân địa phương, mô hình tổ chức xây dựng Đại đội nữ Dân quân thường trực pháo phòng không 37 ly dân quân thành phố Đồng Hới bước đầu đã thu được nhiều kết quả tốt, xây dựng được đại đội vững mạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tăng gia sản xuất hàng năm vượt chỉ tiêu đề ra; đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu phòng không khi có tình huống xẩy ra, góp phần giữ vững khu vực phòng thủ thành phố Đồng Hới nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.

Đại đội nữ dân quân thường trực 37 ly thành phố Đồng Hới phối hợp chặt chẽ với Đoàn xã Quang Phú, Đoàn xã Lộc Ninh làm tốt công tác dân vận nơi đóng quân, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đảng ủy, Ban chỉ huy Quân sự Thành phố đã chú trọng triển khai thực hiện tốt công tác truyên truyền giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng chính quy, tăng gia sản xuất; thực hiện nghiêm túc quy trình huấn luyện, cả chính trị và binh chủng.  Đơn vị thường xuyên duy trì thực hiện chặt chẽ nghiêm túc các chế độ quy định về trực sẵn sàng chiến đấu với đầy đủ quân số và vũ khí trang bị theo quy định, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ. Việc đăng ký sổ sách trực ban, nhật ký tác chiến, chế độ báo báo ban với Ban chỉ huy Quân sự thành phố luôn được thực hiện tốt.

 Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới kiểm tra huấn luyện chuyên ngành pháo phòng không 37 ly ở Đại đội nữ dân quân thường trực 37 ly TP. Đồng Hới.
Ban chỉ huy Quân sự TP. Đồng Hới kiểm tra huấn luyện chuyên ngành pháo phòng không 37 ly ở Đại đội nữ dân quân thường trực 37 ly TP. Đồng Hới.

Qua các đợt kiểm tra, đơn vị được đánh giá là đơn vị tổ chức huấn luyện giỏi, có nền nếp có chất lượng, hiệu quả, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cấp uỷ, chỉ huy đơn vị quán triệt nghiêm túc nghị quyết của Đảng uỷ Quân sự thành phố, triển khai nghị quyết cấp mình, xây dựng kế hoạch, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện sát thực, phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị.

Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật, đảng uỷ, Ban chỉ huy Quân sự thành phố  Đồng Hới đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương từng bước triển khai quy hoạch xây dựng và củng cố doanh trại, công sự , trận địa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Với vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng, đến nay hệ thống doanh trại, công sự trận địa, thao trường huấn luyện cho chuyên ngành phòng không đã được quy hoạch bảo đảm cho lực lượng dân quân huấn luyện sát với tình huống chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xẩy ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị chính trị, TTATXH trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lực lượng nữ Dân quân thường trực 37 ly thường xuyên đi đầu trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Đại đội pháo phòng không 37 ly cùng với nhân dân trong khu vực đóng quân, đóng góp hàng trăm ngày công để làm đường giao thông nông thôn, đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng vườn tăng gia, ao cá, hệ thống giàn, vườn và khu tăng gia tập trung.

Ban chỉ huy Quân sự thành phố  Đồng Hới  chỉ đạo đơn vị thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát động phong trào thi đua Quyết thắng, tạo bước chuyển biến mới trong nhận thức ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, trách nhiệm của bản thân, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác.

Từ những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, có thể khẳng định;  mô hình tổ chức xây dựng Đại đội nữ thường trực pháo phòng không 37 ly dân quân thành phố Đồng Hới đã đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tập thể cán bộ, chiến sỹ đại đội luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. Với những thành tích trên. Đại đội pháo phòng không 37 ly từ năm 2009- 2013 luôn đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. 5 năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng", Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen 6 năm liên tục từ năm 2008 - 2013 ; nhiều lượt cán bộ chiến sỹ được khen thưởng.

 Nguyễn Đình Long

(Ban CHQS TP. Đồng Hới)