.

Thi hành án các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Thứ Bảy, 28/10/2017, 11:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thống kê của Cục Thi hành án dân sự tỉnh (THADS), năm 2017 các vụ việc thi hành án lên quan đến tín dụng, ngân hàng tuy chỉ chiếm 2% về việc, nhưng lại chiếm 48% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành. Do nhiều nguyên nhân khách quan nên các việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh ta vẫn chưa được giải quyết xong...

Qua rà soát của Cục THADS tỉnh, tính đến ngày 30-9-2017, toàn tỉnh đã thụ lý, thi hành 99 việc liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, tương ứng với số tiền gần 189 tỷ đồng (tăng 9 việc và tăng hơn 58 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016). Tỷ lệ án tín dụng, ngân hàng chiếm 2% về việc và 48% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết.

Trong đó, đã giải quyết được 19 việc, thu được số tiền gần 42 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21% về việc và  22,09 % về tiền (tăng 5 việc và tăng hơn 31 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016). Theo đánh giá của Cục THADS tỉnh, quá trình tổ chức thi hành các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đó là, việc bán đấu giá tài sản đã kê biên gặp khó khăn khi không có khách hàng tham gia đấu giá, trả giá tài sản dẫn đến việc thi hành án kéo dài. Có nhiều vụ việc đã giảm giá 7 - 8 lần nhưng chưa bán được tài sản, thậm chí có vụ việc đã giảm giá đến lần thứ 11 nhưng vẫn chưa bán được.

Chấp hành viên THADS kê biên tài sản trong một vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.
Chấp hành viên THADS kê biên tài sản trong một vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Mặt khác, kinh phí để tạm ứng  phục vụ cưỡng chế, kê biên tài sản các vụ án liên quan đến tín dụng, ngân hàng còn thiếu do chi phí thẩm định giá, bán đấu giá lớn vượt quá hạn mức kinh phí được cấp. Các vụ án đã kê biên thì không bán được tài sản để thu hồi kinh phí nên rất khó khăn trong công tác thi hành án dân sự...

Ông Trần Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: Mặc dù số vụ việc ít nhưng kết quả thi hành án loại việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến kết quả thi hành án về giá trị, quyết định việc hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao của toàn đơn vị.

Do vậy, lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị và chấp hành viên tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng là bên được thi hành án tìm các biện pháp để thi hành dứt điểm vụ việc (tích cực tìm người đăng ký mua tài sản đấu giá, tháo gỡ các vướng mắc về tài sản thế chấp...).

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan (không có người mua tài sản bán đấu giá, cấp có thẩm quyền đang xem xét việc kháng nghị giám đốc thẩm...) nên các việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng chưa giải quyết xong.

Qua thực tế thi hành án các việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, để giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng trên địa bàn, Cục THADS tỉnh cũng đề nghị, các tổ chức tín dụng cần xem xét, có cơ chế miễn, giảm tiền lãi cho người phải thi hành án; đồng thời tích cực thỏa thuận với người phải thi hành án để có giải pháp thi hành dứt điểm vụ việc, nhanh chóng thu hồi vốn; các cơ quan có thẩm quyền (Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân) khi nhận được kiến nghị của cơ quan THADS đối với các vụ việc có vướng mắc, khó khăn cần tích cực nghiên cứu, xem xét và sớm có văn bản trả lời cho cơ quan THADS...

Ông Nam cũng cho rằng, thời gian tới, để nâng cao chất lượng thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, bên cạnh việc tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thi hành pháp luật, các cấp chính quyền cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nắm rõ.

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng, ngân hàng cần thẩm định chặt chẽ hồ sơ vay vốn, tăng cường giám sát hoạt động cho vay, trước, trong và sau đầu tư của các đơn vị vay vốn kinh doanh. Đối với các vụ án ngân hàng đã kê biên nhưng tài sản chưa bán được, các cơ quan THADS sẽ tiếp tục giảm giá theo quy định, phối hợp với ngân hàng, với UBND xã, thị trấn tìm, giới thiệu người mua tài sản để giải quyết dứt điểm việc thi hành án...

Ngọc Hải