.

Kịp thời ngăn chặn các hoạt động kinh doanh xăng dầu trái phép

Thứ Năm, 02/11/2017, 07:55 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Công văn số 1988/UBND-KTN về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt BCĐ 389) Quốc gia, Bộ Công thương, BCĐ 389 tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiến hành giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, tập trung vào những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lượng chất lượng kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường; xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định; đồng thời giám sát chặt chẽ những cửa hàng xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cần phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng dầu tại một số điểm kinh doanh trái phép; phổ biến chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; công bố công khai cửa hàng xăng dầu vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết, giám sát, tự bảo vệ mình, góp phần với cơ quan chức năng chống hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu...                     

A.T