.
Qua thanh tra việc giải quyết KNTC và PCTN tại xã Văn Thủy:

UBND huyện Lệ Thủy yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm

Chủ Nhật, 19/11/2017, 12:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Mới đây, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại xã Văn Thủy. Theo đó, bên cạnh những kết quả đạt được, xã Văn Thủy vẫn còn một số thiếu sót cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới.

Theo nội dung kết luận, thời gian qua UBND xã Văn Thủy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: UBND xã đã xây dựng kế hoạch và thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KNTC, PCTN và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn.

Chính quyền địa phương đã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân và niêm yết tại điểm tiếp công dân theo quy định; Chủ tịch UBND xã đã tiếp công dân theo quy định mỗi tuần 1 ngày, đồng thời cử cán bộ lãnh đạo UBND và công chức tổ chức tiếp công dân định kỳ và trực để tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở vào các ngày làm việc trong tuần; bố trí cán bộ Tư pháp kiêm phụ trách công tác theo dõi tiếp dân và tham mưu giải quyết KNTC, thực hiện việc tiếp nhận và xử lý đơn KNTC của công dân kịp thời...

Mặt khác, UBND xã Văn Thủy đã làm tốt công tác đấu tranh PCTN; triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng như: đã công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập... Ngoài ra, việc thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương được tiến hành nhanh gọn, chuyên nghiệp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện giao dịch hành chính...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên, kết luận của UBND huyện Lệ Thủy cũng chỉ rõ những thiếu sót mà UBND xã Văn Thủy cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới như: bố trí điểm tiếp công dân chưa phù hợp, thuận lợi cho công dân khi đến KNTC; các nội dung KNTC của công dân UBND xã Văn Thủy chưa thành lập đoàn xác minh mà chỉ tiến hành gặp gỡ, làm việc với người KNTC và làm báo cáo kết quả giải quyết KNTC là thực hiện chưa đúng quy trình giải quyết KNTC.

Ngoài ra, UBND xã Văn Thủy chưa tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN còn mang tính hình thức, chưa có chiều sâu, vì vậy chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN của UBND xã chưa cao.

Đặc biệt, trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với một số công trình trên địa bàn xã Văn Thủy còn có thiếu sót như: việc thi công công trình đường từ thôn Xuân Giang đi đường Hồ Chí Minh nhánh đông do đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ dự toán đã tính áp dụng sai cự ly vận chuyển vật liệu và cách tính chi phí vận chuyển vật liệu đối với các hạng mục (mặt đường láng nhựa TC 4,5kg/m2, dày 3,5m; lớp móng trên đá dăm 4x6 chèn đá dăm dày 12cm; lớp móng dưới đá dăm 4x6, dày 15cm) nên dẫn đến chênh lệch số tiền hơn 118 triệu đồng. Trong đó, giá trị xây lắp là hơn 112 triệu đồng; tư vấn thiết kế hơn 3 triệu đồng; tư vấn giám sát gần 3 triệu đồng...

Trên cơ sở kết luận thanh tra đã nêu, UBND huyện Lệ Thủy đã yêu cầu UBND xã Văn Thủy thực hiện công tác giải quyết KNTC đúng quy trình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; đốc thúc việc thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

UBND huyện cũng quyết định thu hồi của UBND xã Văn Thủy số tiền hơn 112 triệu đồng; đơn vị tư vấn thiết kế (Công ty TNHH xây dựng Đông Nam) số tiền hơn 3 triệu đồng; đơn vị tư vấn giám sát (Công ty TNHH tư vấn xây dựng 8.3) số tiền gần 3 triệu đồng trong việc thi công công trình đường từ thôn Xuân Giang đi đường Hồ Chí Minh nhánh đông. Mặt khác, yêu cầu UBND xã và Chủ tịch UBND xã Văn Thủy cần nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với các thiếu sót đã nêu...

Ngọc Hải