.

Ủy ban Kiểm tra các cấp: Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư phục vụ bầu cử

Thứ Tư, 20/07/2016, 08:02 [GMT+7]

(QBĐT) - 6 tháng đầu năm 2016, cùng với việc tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai tương đối toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Xác định nhiệm vụ phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cần tập trung thực hiện một cách có hiệu quả, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, UBKT 2 cấp (cấp tỉnh và huyện) đã tiếp nhận đơn tố cáo phải giải quyết đối với 1 tổ chức đảng và 11 đảng viên. Sau khi tiếp nhận đơn, UBKT 2 cấp đã kịp thời phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên là nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Nội dung đơn tố cáo chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; đất đai, tài nguyên khoáng sản; những điều đảng viên không được làm; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản... UBKT 2 cấp đã kịp thời giải quyết và kết luận rõ đơn tố cáo đối với 11 đảng viên (trong đó có 4 đồng chí cấp ủy viên). Qua giải quyết kết luận tố cáo sai 4 trường hợp (chiếm 36,4%); tố cáo đúng và đúng một phần 7 trường hợp (chiếm 63,6%).

Việc buông lỏng công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản là một trong những nội dung cán bộ, đảng viên có đơn tố cáo.
Việc buông lỏng công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai và tài nguyên khoáng sản là một trong những nội dung cán bộ, đảng viên có đơn tố cáo.

Trong đó, tố cáo đúng có vi phạm 4 trường hợp và đã thi hành kỷ luật 2 trường hợp. Việc xem xét, giải quyết đơn tố cáo đã được UBKT các cấp thực hiện cơ bản kịp thời. Trong quá trình xem xét đã coi trọng công tác thẩm tra, xác minh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để giải quyết, kết luận chính xác, khách quan từng nội dung tố cáo, giúp cho đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nghiêm túc sửa chữa, đồng thời thanh minh cho những đảng viên bị tố cáo sai.

Bên cạnh đó, việc thi hành kỷ luật cơ bản bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua đó đã góp phần xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn tố cáo, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, huyện cho thôi nhân sự đại biểu HĐND tỉnh 1 trường hợp, HĐND huyện 1 trường hợp. Chỉ đạo UBKT các cấp chủ động nắm tình hình, giúp Ban Thường vụ cấp ủy trong việc nhận xét, đánh giá, điều động, bổ nhiệm lại đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý.

Đặc biệt, đã chủ động giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt, đảng viên là nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 để tham mưu, giúp cấp ủy có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời và dứt điểm các đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Thông qua việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và giải quyết đơn tố cáo của UBKT 2 cấp cũng cho thấy, tình trạng đơn thư tố cáo giấu tên, mạo tên; tố cáo cùng một nội dung, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết nay tố cáo lại gửi nhiều cấp, ngành, nhiều lần, nhằm giảm uy tín cán bộ, đảng viên tăng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong quá trình giải quyết tố cáo, một số tổ chức đảng chưa chú trọng đến công tác thẩm tra, xác minh, kết luận giải quyết tố cáo chưa chính xác, nên người tố cáo không đồng tình với kết quả giải quyết đã gửi đơn tố cáo lên cấp trên...

Trước thực trạng này, UBKT Tỉnh ủy yêu cầu UBKT 3 cấp chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Trong đó, chú trọng vào trọng tâm là kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp cần tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình những tổ chức đảng có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp, mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên, nhân dân quan tâm. Nắm chắc tình hình đảng viên, nhất là cấp ủy viên, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý mà trước hết là cán bộ chủ chốt.

Tiến hành giải quyết kịp thời, triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ chủ chốt. Xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng kịp thời. Cần chủ động tổ chức phối hợp với các ban của cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm, kịp thời những vấn đề phức tạp mới phát sinh ở địa phương,  không để xảy ra điểm nóng khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với văn phòng và các ban của cấp ủy theo dõi, đôn đốc và tham mưu, giúp Ban Thường vụ cấp ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện ban thường vụ cấp ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định 01-QĐ/TU, ngày 3-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Bùi Thành