.

Gần 23 ngàn đối tượng đặc thù được phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Tư, 22/06/2016, 07:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh đã tổ chức được 2.458 hội nghị, cuộc họp để phổ biến giáo dục pháp luật  (PBGDPL) cho gần 23 ngàn đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.
Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại Khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới.

Các đối tượng đặc thù được PBGDPL chủ yếu là: phụ nữ, người cao tuổi, người lao động trong các doanh nghiệp, phạm nhân đang thụ án, người dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào có đạo...

Ngoài ra, việc PBGDPL cho các đối tượng đặc thù còn được lồng ghép trong triển khai thực hiện các đề án như: “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2016”, “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014-2016”...

Bên cạnh đó, các cơ quan có liên quan còn lồng ghép, tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù thông qua in ấn, xuất bản, phát hành 90.000 sách bỏ túi các loại; 3.500 cuồn bản tin tư pháp; 7.941 chương trình phát sóng trên đài truyền thanh xã; 5.005 tin, bài phát sóng trên phương tiện thông tin đại chúng...

P.V