.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

Thứ Năm, 20/08/2015, 16:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.

>> Ngành Tư pháp Quảng Bình phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

>> Đôi điều về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Thi “Hoà giải viên giỏi”, một trong những hình thức tuyên truyền PBGDPL thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.
Thi “Hoà giải viên giỏi”, một trong những hình thức tuyên truyền PBGDPL thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Điểm nổi bật của công tác tuyên truyền PBGDPL thời gian qua đó là nội dung tuyên truyền, PBGDPL đã chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, của từng ngành, cơ quan, đơn vị và thực sự hướng về cơ sở với các hình thức ngày càng phong phú, đa dạng.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, nhiều cơ quan, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể đã có những hình thức tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng như: tổ chức Ngày pháp luật, hội nghị phổ biến, tuyên truyền miệng; sinh hoạt CLB pháp luật; khai thác tủ sách, ngăn sách pháp luật; thi tìm hiểu pháp luật; tuyên truyền lưu động, xây dựng pa nô, áp phích; biên soạn tờ rơi, tờ gấp, đĩa CD cấp phát đến nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; thông qua công tác xét xử lưu động, hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, giáo dục pháp luật trong nhà trường; lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ; phối hợp, lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện các dự án, đề án, chương trình hoạt động của các ngành.

Công tác  tuyên truyền, PBGDPL được các cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, thị xã, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và các Bản tin, Tạp chí, trang thông tin điện tử..., tập trung tuyên truyền PBGDPL tập trung chủ yếu là: Hiến pháp năm 2013, pháp luật về quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển đảo; pháp luật về phòng chống tham nhũng pháp luật về đầu tư, kinh doanh, dân chủ ở cơ sở, Luật Đất đai năm 2013, các văn bản pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông, khiếu nại tố cáo, đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Ngoài ra, để công tác tuyên truyền PBGDPL ngày càng đúng đối tượng, việc triển khai, lồng ghép PBGDPL cho các đối tượng đặc thù từng bước được đẩy mạnh. Việc tuyên truyền PBGDPL được thông qua các đề án như: “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2016”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014-2016”; “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016”; "Trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020”; “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”...

Mặt khác, để nâng cao ý thức  chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân, công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được thực hiện qua việc tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; hoạt động hòa giải ở cơ sở; hoạt động trợ giúp pháp lý, hoạt động của các câu lạc bộ pháp luật; tổ chức ngày pháp luật; hoạt động của các CLB thanh niên với pháp luật, phụ nữ với pháp luật, nông dân với pháp luật, các nhóm nòng cốt; qua các cuộc thi “Học sinh Quảng Bình với an toàn giao thông”; “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”; “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho học sinh, cha mẹ học sinh, các buổi ngoại khóa trong các cơ sở giáo dục.

6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã tổ chức 15.288 hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện tuyên truyền PBGDPL cho 1.325.692 lượt người; tổ chức 963 cuộc thi với 206.065 lượt người tham gia; in ấn và phát hành 303.475 tài liệu; phát 3.075 chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh của xã và tuyên truyền 7.625 tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng...

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, đó là: nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp; tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền PBGDPL, áp dụng các hình thức sinh động, dễ hiểu, chọn lọc, phát triển các mô hình, biện pháp PBGDPL hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân; tổ chức hội nghị trao đổi đa chiều, tổ chức các hội thi, cuộc thi, đặc biệt là thi tìm hiểu các luật lớn có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội; coi trọng tuyên truyền PBGDPL cho mọi đối tượng, quan tâm đối tượng nhạy cảm, đặc thù, nguy cơ vi phạm cao; chú trọng hướng về cơ sở, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; chú trọng giáo dục pháp luật trong hệ thống trường học, kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục văn hóa, đạo đức, lối sống; củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức làm công tác PBGDPL, đội ngũ làm công tác PBGDPL, hòa giải viên; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, bất cập để hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phù hợp với thực tiễn....

P.V