.

Chủ tịch UBND tỉnh và UBND cấp huyện tiếp 846 lượt công dân khiếu nại, tố cáo

Thứ Hai, 10/08/2015, 16:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau một năm thực hiện Luật Tiếp công dân (từ tháng 7-2014 đến 7-2015), qua các phiên tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện đã tiếp 846 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh…

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp 232 lượt công dân với 146 vụ việc. Qua tiếp công dân đã kết luận, trả lời 146/146 vụ việc và không có vụ việc nào hẹn trả lời hoặc không trả lời cho công dân. Số vụ việc đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu thực hiện là 21 vụ việc.

Chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 614 lượt công dân với 412 vụ việc; đã kết luận, trả lời 412/412 vụ việc, không có vụ việc nào hẹn trả lời hoặc không trả lời cho công dân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp huyện còn kiểm tra, đôn đốc thực hiện 157 vụ việc.

Theo đánh giá chung, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND cấp huyện đã chấp hành nghiêm túc và thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân và Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND, ngày 4-12-2014 của UBND tỉnh.

Qua đó đã tháo gỡ, giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc bức xúc của công dân. Cùng với đó, bộ máy chuyên trách tiếp công dân các cấp đã được hình thành và bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Bùi Thành