.

Số tiền thu được trong thi hành án dân sự chỉ đạt tỷ lệ 25,57%

Thứ Bảy, 18/07/2015, 21:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo đánh giá của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015, bên cạnh việc Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp hoạt động có hiệu quả, nhất là trong việc chỉ đạo thi hành án và tổ chức cưỡng chế đối với những vụ án lớn, khó khăn phức tạp thì kết quả công tác thi hành án dân sự đạt tỷ lệ thi hành án còn thấp và có nhiều vi phạm.

Cụ thể, số vụ thụ lý là 1.895 việc (trong đó số vụ chuyển qua từ năm trước là 897 việc). Đã tiến hành giải quyết xong 989 việc/1.484 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 66,6%. Về số tiền phải thu là 130,184 tỷ đồng (trong đó số cũ chuyển sang là 89,726 tỷ đồng) đã thu được 25,686 tỷ đồng/100,439 tỷ đồng có điều kiện thu, đạt tỷ lệ 25,57 %.

Hiện còn 909 việc chưa được thi hành xong và 104,5 tỷ đồng chưa thu được.

Điều đáng nói là trong việc thực hiện công tác thi hành án dân sự đã có một số biểu hiện vi phạm bị Viện kiểm sát nhân dân phát hiện và kiến nghị khắc phục. Cụ thể, Viện kiểm sát nhân dân đã phát hiện 40 quyết định thi hành án dân sự có vi phạm, đã ban hành 8 kết luận và 5 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.

Bùi Thành