.

Số lượt công dân khiếu kiện giảm, lượng đơn thư gửi cơ quan chức năng tăng cao

Thứ Ba, 07/07/2015, 11:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo số liệu tổng hợp của Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm 2015, số lượt công dân đến các cơ quan chức năng khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) gửi đến các cơ quan chức năng lại tăng cao so với cùng kỳ năm 2014.

Cụ thể, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 581 lượt công dân, giảm 150 lượt so với 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, Trụ sở tiếp công dân tỉnh tiếp 29 lượt; các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp 552 lượt công dân. Nội dung công dân đến KNTC và phản ánh, kiến nghị chủ yếu là lấn chiếm, tranh chấp đất đai, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, áp giá bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết các chế độ về chính sách xã hội, thủ tục hành chính, tố cáo tham nhũng...

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, các cấp, ngành trong tỉnh đã nhận 694 đơn KNTC của công dân, tăng 246 đơn so với 6 tháng đầu năm 2014. Trong đó, khiếu nại 560 đơn (tăng 226 đơn),  tố cáo 134 đơn (tăng 20 đơn).

Trong số 694 đơn KNTC của công dân gửi đến các cơ quan chức năng đã chuyển cho cơ quan có thẩm quyền, trả lại đơn, hướng dẫn cho công dân, lưu đơn nặc danh, mạo danh, sao chụp chữ ký, đơn trùng 201 đơn (khiếu nại 121 đơn và  tố cáo 80 đơn). Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, ngành trong tỉnh là 493 đơn (so với 6 tháng đầu năm 2014 tăng 329 đơn). Trong đó, đơn khiếu nại 441 đơn (tăng 317 đơn), đơn tố cáo 52 đơn (tăng 15 đơn).

Nội dung đơn khiếu nại tập trung vào các lĩnh vực chính như: Khiếu kiện bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm 63,5%, về đất đai chiếm 22,5%, chính sách, chế độ chiếm 6,5%. Nội dung đơn tố cáo tập trung vào những lĩnh vực chính như: Vi phạm chính sách xã hội chiếm 41,2%; vi phạm luật đất đai chiếm 26,7%; làm sai nguyên tắc quản lý kinh tế, tài chính 15,6%; tham ô, tham nhũng 6,2%... Về đối tượng bị tố cáo chiếm tỷ lệ cao nhất là lãnh đạo cấp xã chiếm 31,3%; cán bộ nghiệp vụ chiếm 22,8%; trưởng, phó phòng cấp huyện chiếm 19,6%, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước chiếm 11,5%...

Qua việc thụ lý giải quyết đơn KNTC, các ngành, cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã giải quyết được 395/493 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, đạt 80,1%. Trong đó, khiếu nại đã giải quyết được 357/441 vụ (đạt 81,0%); tố cáo đã giải quyết được 38/52 vụ (đạt 73,1%). Kết quả giải quyết cho thấy, khiếu nại đúng chiếm 7,6%; khiếu nại sai chiếm 49,1% và  khiếu nại có đúng, có sai chiếm 43,3%. Tố cáo đúng chiếm 16,6%; tố cáo sai chiếm 66,6% và  tố cáo có đúng, có sai chiếm 16,8%.

Hiện nay còn 98 vụ (khiếu nại 84 vụ, tố cáo 14 vụ) đang trong quá trình giải quyết và đang được các địa phương, ngành, cơ quan chức năng tập trung giải quyết theo quy định  (bao gồm cấp tỉnh 11 vụ (khiếu nại 10 vụ, tố cáo 1 vụ; cấp huyện, thị xã, thành phố 83 vụ (khiếu nại 72 vụ, tố cáo 11 vụ); cấp sở, ngành 4 vụ (khiếu nại 2 vụ, tố cáo 2 vụ). 

Bùi Thành