.

Về vụ công trình đã hoàn thành nghiệm thu, thanh quyết toán vẫn bị tuyên buộc điều chỉnh lại giá vật liệu xây dựng và nhân công: Có hay không sự bất thường!?

Thứ Sáu, 22/05/2015, 11:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Hợp đồng xây dựng đã được nghiệm thu, thanh quyết toán xong hoàn toàn theo hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, mãi hơn một năm sau ngày hết thời hạn bảo hành công trình bên nhận thi công công trình xây dựng bỗng nhiên gửi đơn khởi kiện ra Tòa án yêu cầu bên thuê thi công phải điều chỉnh giá vật liệu xây dựng và nhân công. Và điều bất ngờ hơn là Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án tuyên bên thuê thi công phải trả thêm số tiền hơn 700 triệu đồng cho bên nhận thi công. Vụ việc trái khoáy này xảy ra giữa Công ty TNHH MTV Lệ Ninh và Công ty TNHH XDTH Phú Cường.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 30-10-2010, công ty TNHH XDTH Phú Cường (sau đây gọi tắt là Công ty Phú Cường) và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh (sau đây gọi tắt là Công ty Lệ Ninh) ký kết hợp đồng xây dựng số 06/2010/HĐXL để xây dựng công trình Trung tâm mua bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Lệ Ninh tại phường Phú Hải, TP. Đồng Hới.

Hợp đồng có các nội dung chính như sau: giá của hợp đồng là 4,819 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày kể từ ngày khởi công; thời gian bảo hành công trình 12 tháng kể từ ngày ký biên bản bàn giao đưa công trình vào sử dụng. Ngày 25-6-2011, hai bên ký phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐKT với nội dung gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng số 06/2010/HĐXL thêm 6 tháng, đến ngày 25-12-2011 hoàn thành công trình.

Ngày 22-12-2011, Công ty Phú Cường và Công ty Lệ Ninh, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án lập biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng. Ngày 23-12-2011 Công ty Phú Cường và Công ty Lệ Ninh ký thêm phụ lục hợp đồng số 1506/PLHĐ để bổ sung phần khối lượng điều chỉnh tăng và giảm do xử lý kỹ thuật, giá phụ lục hợp đồng là 134,923 triệu đồng. Tổng toàn bộ công trình (bao gồm giá công trình theo hợp đồng 06/2010/HĐXL và giá công trình theo phụ lục hợp đồng số 1506/PLHĐ) là 4,954 tỷ đồng.

Ngày 3-2-2013, Công ty Lệ Ninh ban hành quyết định số 147/QĐ-CT phạt Công ty Phú Cường 36 triệu đồng do “thi công công trình chậm tiến độ”. Ngày 5-2-2013, Công ty Lệ Ninh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ thanh quyết toán công nợ cho Công ty Phú Cường theo hợp đồng số 06/2010/HĐXL. Và ngày 15-3-2013, hai bên ký biên bản xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình.

Tuy nhiên, ngày 23-7-2013, Công ty Phú Cường đã nộp đơn khởi kiện Công ty Lệ Ninh ra Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Hới. Theo đó, Công ty Phú Cường yêu cầu buộc Công ty Lệ Ninh trả lại số tiền phạt hợp đồng không đúng pháp luật là 36 triệu đồng; buộc Công ty Lệ Ninh phải trả thêm cho Công ty Phú Cường số tiền gốc 533.759.000đ (theo Công ty Phú Cường đây là số tiền điều chỉnh giá trị hợp đồng), cùng số tiền lãi của số tiền này phát sinh theo quy định của pháp luật, tính đến ngày hết thời hạn bảo hành 15-1-2013 cho đến khi thanh toán xong.

Trước yêu cầu nói trên của Công ty Phú Cường, phía Công ty Lệ Ninh cho rằng Hợp đồng xây lắp số 06/2010/HĐXL ngày 30-11-2010 giữa Công ty Lệ Ninh (bên A) và Công ty Phú Cường (bên B) trong quá trình thực hiện cho đến khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ và nghiệm thu thanh toán khối lượng xây lắp đã hoàn thành, không có bên nào khiếu nại, không có tranh chấp kể cả thời hạn bảo hành công trình. Điều này được xem như sự thỏa thuận giữa bên A và bên B trong quá trình nghiệm thu thanh toán được xác nhận cả hai bên bằng văn bản thỏa thuận thanh toán.

Như vậy hợp đồng này đã chấm dứt khi hết hiệu lực thi hành và mặc nhiên theo quy định của pháp luật hai bên không còn có nghĩa vụ gì với nhau nữa. Mặt khác, trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán mà hai bên đã thỏa thuận, bên A đã trả hết cho bên B không có khất nợ một khoản nào kể cả trong hợp đồng chính và phụ lục hợp đồng. Bên cạnh đó, việc Công ty Phú Cường đòi lại khoản 36 triệu đồng tiền phạt chậm tiến độ, việc này Công ty Lệ Ninh đã xử lý nghiêm túc và đúng trình tự theo quy định của hợp đồng và điều quan trọng nhất trong quá trình xử lý bên vi phạm là Công ty Phú Cường đã chấp nhận không khiếu nại cũng như không ghi bảo lưu ý kiến của mình về vấn đề này...

Ngày 26 và 27-1-2015, TAND TP. Đồng Hới đã đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa Công ty TNHH XDTH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh. Và điều hết sức bất ngờ là Tòa sơ thẩm đã tuyên buộc Công ty TNHH MTV Lệ Ninh phải trả thêm số tiền hơn 723 triệu đồng (bao gồm tiền gốc và lãi phát sinh) cho công ty TNHH XDTH Phú Cường.

Sau khi bản án được tuyên, Công ty Lệ Ninh đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án mà TAND TP. Đồng Hới đã tuyên gửi TAND tỉnh và TAND TP.Đồng Hới với nội dung: trong vụ án này nội dung tranh chấp có liên quan với nhau về mặt pháp lý nhưng đã bị chia nhỏ ra ba nội dung tranh chấp (khoản tiền phạt, khoản tiền yêu cầu điều chỉnh giá, khoản tiền lãi); tại phiên tòa cấp sơ thẩm có triệu tập các cơ quan tham gia tố tụng gồm: đại diện Sở Xây dựng, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, các cơ quan giám sát bên A và bên B nhưng bản án lại không ghi tên chức danh, địa vị pháp lý tư cách tham gia tố tụng của họ vào trong bản án để họ chịu trách nhiệm; tòa không triệu tập giám định viên tham gia phiên tòa mà triệu tập Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và xác định cơ quan này là người làm chứng; trong quá trình xét xử thẩm phán được giao thụ lý vụ án hầu như bỏ qua hồ sơ chứng lý do bị đơn cung cấp cho tòa trong đó có ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2888/STC-ĐT, ngày 27-10-2014 mà chỉ căn cứ vào kết quả giám định hồ sơ dự toán yêu cầu điều chỉnh, bổ sung công trình Trung tâm mua bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Lệ Ninh của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng) và ý kiến của cá nhân để làm căn cứ tuyên án như vậy là không khách quan...

Trước đó Công ty Lệ Ninh đã có Công văn số 1285 CV/CTLN gửi Sở Tài chính về việc tranh chấp trong hợp đồng xây dựng giữa Công ty và Công ty Phú Cường đối với dự án Trung tâm mua bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Lệ Ninh. Ngày 27-10-2014, Sở Tài chính có Công văn số 2888/STC-ĐT trả lời Công ty Lệ Ninh như sau: Theo Công văn số 520CV/UBND, ngày 29-3-2011; Công văn số 2078/UBND, ngày 2-11-2011 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình về chi phí nhân công và máy thi công, trong đó nêu rõ “những khối lượng thực hiện từ ngày 1-1-2011 trở về sau theo Công văn 520/UBND ngày 29-3-2011; khối lượng thực hiện từ ngày 1-10-2011 trở về sau theo Công văn số 2078/UBND ngày 2-11-2011 của UBND tỉnh do bị chậm tiến độ bởi lỗi của nhà thầu thì không được điều chỉnh”.

Mặt khác, công trình trên thực hiện chậm tiến độ được chủ đầu tư xử phạt và nhà thầu chấp nhận nộp phạt, như vậy theo quy định của pháp luật thì công trình này không được bổ sung điều chỉnh giá nhân công và máy thi công. Sau 1 năm kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, Công ty Phú Cường đã nhận lại số tiền bảo hành theo quy định. Công ty Lệ Ninh đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng và quyết toán tài chính theo quy định niên độ hàng năm. Vậy, sau hơn một năm kể từ ngày hết thời gian bảo hành công trình, nhà thầu đề nghị điều chỉnh giá vật liệu và nhân công là không đúng với thời điểm, nguyên tắc, trình tự và quy định của Nhà nước. Do vậy, Công ty Lệ Ninh không chấp thuận là đúng quy định của Nhà nước...

Tới đây, TAND tỉnh sẽ đưa vụ án này ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Dư luận mong muốn những vấn đề mà Công ty Lệ Ninh kháng cáo và nói trên sẽ được làm sáng tỏ.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn xây dựng cho biết: Vì bản chất của vụ kiện là tranh chấp hợp đồng, tuy nhiên hợp đồng giữa 2 bên đã kết thúc và Công ty Lệ Ninh đã hoàn tất việc thanh toán, Công ty Phú Cường cũng hoàn tất trách nhiệm bảo hành công trình, hai bên không có ý kiến gì trong thời hạn nói trên.

Việc Tòa án dựa vào bản kết luận của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng) để tuyên án là không có căn cứ pháp lý vì việc điều chỉnh hơn 533 triệu đồng không phải là trách nhiệm của Sở Xây dựng mà việc làm này do đơn vị tư vấn làm ra, tư vấn thẩm định, chủ đầu tư xem xét phê duyệt.

Tôi làm công tác tư vấn xây dựng 30 năm nay,  nếu vụ việc này Tòa án xử thắng kiện thì biết đâu sau khi Công ty Lệ Ninh trả xong tiền thì Công ty Phú Cường lại có một đơn khởi kiện Công ty Lê Ninh nữa với lý do trả theo định mức đơn giá hiện tại và hệ lụy là các công ty khác lại bám vào đó để khởi kiện các cơ quan chức năng cao hơn.

Nhóm P.V Bạn đọc