.

Lĩnh vực thanh tra trong quý I-2015 thực hiện đạt kết quả cao

Thứ Sáu, 10/04/2015, 12:14 [GMT+7]

(QBĐT) - Với sự nỗ lực, cố gắng  thực hiện nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, trong quý I-2015 toàn ngành Thanh tra đã phát hiện sai phạm số tiền 5,512 tỷ đồng. Trong đó, kiến nghị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,073 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 1,348 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 3,725 tỷ đồng), giảm trừ ngân sách số tiền 438,204 triệu đồng, chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng.

Cụ thể, về thanh tra hành chính, toàn ngành đã triển khai thực hiện 16 cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng vốn Nhà nước, quản lý, sử dụng ngân sách và kinh phí đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng...

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền 1,616 tỷ  đồng,  kiến nghị thu hồi số tiền 1,302 tỷ đồng, giảm trừ ngân sách số tiền 314 triệu đồng. Trong đó, phát hiện sai phạm về quản lý ngân sách số tiền 533 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 533 triệu đồng; sai phạm về chế độ quản lý đầu tư xây dựng số tiền 906 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 592 triệu đồng, giảm trừ ngân sách số tiền 314 triệu đồng; sai phạm về thuế số tiền 177 triệu  đồng, kiến nghị thu hồi 177 triệu đồng. Riêng Thanh tra tỉnh qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền 710 triệu đồng, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước số tiền 710 triệu đồng.

Về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các đơn vị thanh tra chuyên ngành đã triển khai 23 cuộc thanh và 4 đợt kiểm tra chuyên ngành tại 902 cơ sở trên tất cả các lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện sai phạm số tiền 170,240 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 46,036 triệu đồng, giảm trừ ngân sách 124,204 triệu đồng và  xử phạt vi phạm hành chính 588 cá nhân, đơn vị với số tiền 3,672 tỷ đồng đồng, chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng.

Cụ thể, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường qua kiểm tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 2 tổ chức, với số tiền 36 triệu đồng, chuyển Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền 1 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng. Thanh tra Sở Tài chính qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền hơn 170 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 46 triệu đồng, kiến nghị điều chỉnh, giảm trừ số tiền 124,205 triệu đồng. Thanh tra Sở Y tế phối hợp cùng phòng quản lý dược, phòng nghiệp thực hiện 1 cuộc thanh tra về hành nghề y, dược tư nhân tại 792 đơn vị cơ sở trên địa bàn quản lý.

Qua thanh tra đã phát hiện 228 đơn vị cơ sở có dấu hiệu vi phạm, đã nhắc nhở, chấn chỉnh 51 đơn vị, cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 20 đơn vị với số tiền 33,650 triệu đồng. Thanh tra Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch qua thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo và dịch vụ Kraoke đã xử phạt vi phạm hành chính 1 tổ chức với số tiền 3 triệu đồng

Thanh tra giao thông qua kiểm tra hành chính về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính nộp vào Kho bạc Nhà nước với số tiền 33 triệu đồng.

Đặc biệt, qua việc phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội  kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thủy nội địa; hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tuyến đường bộ, tuyến đường thủy nội địa... Thanh tra giao thông đã  kịp thời phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 558 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt 3,6 tỷ đồng.

Thanh tra Sở Thông tin-Truyền thông qua thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành tại 21 đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  đã phát hiện 7 đơn vị vi phạm và đã ra 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 19 triệu đồng và một quyết định xử phạt bằng hình thức cảnh cáo...

Đức Thành