.

Phấn đấu có 60% trang trại sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch

Thứ Bảy, 09/09/2017, 16:11 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3119/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế trang trại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-2022.

Với tổng kinh phí thực hiện dự kiến là 19,8 tỷ đồng, đề án phấn đấu đến năm 2022, giá trị sản xuất của trang trại đạt 1.500 tỷ đồng, chiếm 7,5% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp; trên 70% trang trại tham gia hình thức liên kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu; 10% trang trại xây dựng thương hiệu hàng hóa; 60% trang trại sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, trong đó có 10% trang trại ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; 80% chủ trang trại được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và quản lý trang trại.

Nhiệm vụ và giải pháp chính để thực hiện đề án đó là: Rà soát, bổ sung quy hoạch vùng phát triển kinh tế trang trại gắn với thị trường, tập trung phát triển lợi thế sản xuất sản phẩm có quy mô hàng hóa lớn; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại; xây dựng và nhân rộng mô hình trang trại điển hình, có hiệu quả; liên kết, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với thị trường; nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý sản xuất kinh doanh cho các chủ trang trại...

Đề án nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất của các trang trại; tập trung phát triển trang trại ở vùng gò đồi, vùng cát ven biển cũng như đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh trang trại nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội; đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo hiệu quả, bền vững.

A.T