.

Nông dân Xuân Trạch (Bố Trạch) được mùa vụ hè-thu

Thứ Năm, 07/09/2017, 10:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Vụ hè-thu năm nay, xã Xuân Trạch (Bố Trạch) gieo cấy 22ha lúa, 117ha ngô, 14ha sắn và 167ha lạc.

  Nông dân Xuân Trạch thu hoạch lúa hè – thu
Nông dân Xuân Trạch thu hoạch lúa hè-thu.

Qua thăm đồng, dự ước năng suất lúa đạt 42-43 tạ/ha; ngô đạt 30 tạ/ha; sắn 220 tạ/ha và lạc là 13 tạ/ha. So với vụ hè-thu 2016, năng suất lúa tăng 4-5 tạ/ha.  Các loại ngô, sắn, lạc… đều đạt năng suất cao hơn vụ hè-thu 2016.

Đạt được kết quả này là do thời tiết năm nay khá thuận lợi. Đối với cây lúa, chỉ một số giống ngắn ngày bị nhiễm sâu bệnh, còn cơ bản đều phát triển ổn định. Để đối phó với nạn chuột phá hại, ngay từ đầu vụ, xã đã động viên người dân chủ động có các biện pháp tiêu diệt chuột, bảo vệ mùa màng nên trong khi một số địa phương bị thiệt hại do chuột, thì Xuân Trạch cơ bản không bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá của địa phương và bà con nông dân, đây là vụ mùa thắng lợi với năng suất, sản lượng cao so với năm 2016.

N.Mai