.

Ban hành giá bán điện từ hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời

Thứ Tư, 06/09/2017, 14:53 [GMT+7]

(QBĐT) - UBND tỉnh vừa có quyết định số 3079/QĐ-UBND ban hành giá bán điện từ hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại tỉnh Quảng Bình cho các khách hàng sử dụng điện (đã bao gồm thuế VAT).

Cụ thể, mức giá được áp dụng như sau: giá bán điện cho các hộ dân 2.500 đồng/kWh; giá bán điện đối với các đơn vị dịch vụ công 3.500 đồng/kWh. Giá bán điện được áp dụng kể từ ngày 1-9.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công thương, Trưởng ban quản lý dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương trong khu vực thực hiện dự án tổ chức thực hiện quyết định này.

Được biết, dự án cấp điện bằng năng lượng mặt trời tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư 13,783 triệu USD, trong đó nguồn vốn ODA Hàn Quốc 12 triệu USD, vốn đối ứng 1,783 triệu USD, nhằm cung cấp điện cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thuộc 4 huyện: Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa.

Trong quá trình triển khai, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc theo hợp đồng ký kết.

Cát Nhiên