.

Bố Trạch: 308 tàu cá được hỗ trợ theo Quyết định 48

Thứ Sáu, 29/09/2017, 09:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, thời tiết thuận lợi, cộng thêm việc các địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, ngư dân nên việc đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản trên địa bàn huyện Bố Trạch đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến đầu tháng 9-2017, sản lượng thủy, hải sản đánh bắt và nuôi trồng đạt gần 15.000 tấn, tăng 9% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng đánh bắt đạt trên 13.000 tấn, tăng 9,3% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt gần 1.900 tấn, tăng 6% so cùng kỳ.

Bố Trạch đã có 308 tàu cá tham gia thực hiện hỗ trợ theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg với kinh phí hơn 400 triệu đồng. Huyện triển khai cấp mới giấy đăng ký và giấy phép khai thác thủy sản cho 259 tàu cá có công suất dưới 20 CV, gia hạn 233 giấy phép khai thác thủy sản.

Đến nay, Bố Trạch cơ bản đã hoàn thành việc thẩm định, phê duyệt và cấp kinh phí cho các xã chi trả cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển với tổng kinh phí 652,331 tỷ đồng, đạt 99.84% kế hoạch. Hiện tại, các xã đang tập trung chi trả cho các đối tượng còn lại và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của nhân dân.

Thành Vinh
(Đài TT-TH Bố Trạch)