.

Quảng Trạch: Nghiệm thu kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017

Thứ Tư, 27/09/2017, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh đã kiểm tra, đánh giá, thẩm định, nghiệm thu kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2017 của huyện Quảng Trạch.

Nhờ có sự phối hợp tích cực của các đối tượng trong diện điều tra, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng thời gian. Toàn huyện có 178 doanh nghiệp; 190 cơ sở hành chính sự nghiệp, 22 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Riêng cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có 9.135 cơ sở, với hơn 14 ngàn lao động, trong đó, ngành công nghiệp trên 3 ngàn cơ sở, ngành xây dựng 229 cơ sở, ngành vận tải 497 cơ sở, ngành thương mại gần 4 ngàn cơ sở và ngành dịch vụ có 1.338 cơ sở.

Qua thẩm định kết quả phiếu điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh đã công nhận kết quả điều tra kinh tế năm 2017 của huyện Quảng Trạch đạt yêu cầu, mức độ hoàn thành đạt loại giỏi.

Kết quả điều tra đã cho thấy các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và lao động trong các cơ sở này đã tăng dần qua hàng năm, phản ánh đúng với định hướng phát triển kinh tế, xã hội và mục tiêu cơ cấu lao động trong nông thôn của huyện Quảng Trạch theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp. Đây là cơ sở để huyện Quảng Trạch xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội cho những năm tiếp theo.

Thế Lực
 (Đài TT-TH Quảng Trạch)