.

Phụ nữ xã Mỹ Thủy: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thứ Ba, 05/07/2016, 09:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Mỹ Thủy đã tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Những kết quả đạt được của phụ nữ xã Mỹ Thủy đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 vừa qua.

>> Phụ nữ Lệ Thủy năng động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Mỹ Thủy cho biết: Bên cạnh việc thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội, thời gian qua, phụ nữ xã đã tích cực, chủ động tham gia cùng với địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Hội Phụ nữ xã đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho hội viên phụ nữ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình hành động của tổ chức Hội, thu hút 100% cán bộ, trên 90% hội viên phụ nữ tham gia. Hội Phụ nữ xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật cho cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là những bộ luật có liên quan đến phụ nữ, trẻ em như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình...; phối hợp tuyên truyền phòng chống các tệ nạn ma túy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, giáo dục phổ biến Luật An toàn giao thông đường bộ... thu hút 5.670 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Nhờ vậy, nhận thức của chị em hội viên, phụ nữ xã không ngừng được nâng cao.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ xã đã tập trung chỉ đạo gắn việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của xã. Cụ thể là phối hợp với Ban xoá đói giảm nghèo của xã tiến hành khảo sát, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, tìm nguyên nhân nghèo, từ đó giao chỉ tiêu cho từng chi hội giúp phụ nữ nghèo với các biện pháp phù hợp như: Giúp tín chấp cho vay vốn, giúp đỡ ngày công...; kết quả đã giúp thoát nghèo 89 hộ, trong đó có 23 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, chiếm tỷ lệ 25%, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến cuối năm 2015 xuống còn 4,9%.

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy, phụ nữ xã Mỹ Thủy đã chủ động tham gia thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của xã với các phong trào “Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”.

Trong sản xuất nông nghiệp, chị em đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào quá trình sản xuất. Nhiều chị em đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, kinh doanh đem lại hiệu kinh tế quả cao, thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm trở lên.

Phong trào phát triển kinh tế của chị em phụ nữ đã góp phần đưa tổng số mô hình kinh tế các loại trong toàn xã lên 235 mô hình, có 15 trang trại được cấp giấy chứng nhận. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15,8 triệu đồng (năm 2011), nay lên 26,7 triệu/người/ năm.

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về thành lập các tổ thu gom rác thải, những năm qua, Hội Phụ nữ xã Mỹ Thủy đã thành lập 4 tổ thu gom rác thải và tuyên truyền vận động chị em phân loại rác tại nhà. Thông qua hoạt động thiết thực này đã giải quyết được vấn đề rác tồn đọng trên địa bàn, vừa giải quyết việc làm cho một số chị em với thu nhập bình quân 100.000đồng/1ngày công thu gom.

Ngoài ra, tranh thủ nguồn lực từ các chương trình dự án, Hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác duy tu bảo trì đường bộ cho 100 chị; lồng ghép truyền thông trên hệ thống loa truyền thanh địa phương; hoàn thành duy tu, bảo dưỡng 12,2 km đường, xây dựng 4 đoạn đường tự quản, vận động 404 hộ nghèo, cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Một trong những việc làm thiết thực nữa của Hội Phụ nữ xã Mỹ Thủy nhằm góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là vận động chị em hiến đất, tài sản, hàng rào, hưởng ứng phong trào thắp sáng đường quê... với tổng trị giá quy đổi thành tiền gần 1tỷ đồng và 5.141 ngày công. Những tấm gương của các chị đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc vận động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được của Hội Phụ nữ xã Mỹ Thủy đã góp phần không nhỏ cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Nguyễn Hoàng