.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.364 tỷ đồng

Thứ Sáu, 01/07/2016, 16:19 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1.364 tỷ đồng, bằng 45,4% so với dự toán địa phương, tăng 0,5% so cùng kỳ.
a
Thu thuế hộ kinh doanh chợ Đồng Hới đạt dự toán giao.
Trong đó: thu nội địa 1.302,1 tỷ đồng, tăng 5,9% so cùng kỳ, đạt 46,5% dự toán địa phương; thu thuế xuất nhập khẩu 62 tỷ đồng, bằng 48,4% cùng kỳ, đạt 31% dự toán. Có 9/14 khoản thu đạt tiến độ đề ra, trong đó có một số khoản tăng khá như: thu cấp quyền sử dụng đất, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu thuế trước bạ, thuế thu nhập cá nhân...
 
Số thuế các doanh nghiệp nợ đọng là 345 tỷ đồng (tăng 18% so với thời điểm 31-12-2015), trong đó nợ có khả năng thu là 280 tỷ đồng, chiếm 81,1% tổng nợ. Nợ thuế tăng chủ yếu là do doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền chậm nộp...
 
P.V