.

Khối lượng vốn đầu tư nhà nước thực hiện gần 1.200 tỷ đồng

Thứ Năm, 02/06/2016, 09:42 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, 5 tháng đầu năm 2016, khối lượng vốn đầu tư nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 1.198,8 tỷ đồng, giảm 17,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý 336,1 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý 862,7 tỷ đồng.
a
Công trình trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đang gấp rút hoàn thiện. 

Vốn đầu tư nhà nước quản lý phân theo ngành kinh tế như sau: nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước thực hiện 103,3 tỷ đồng, tăng 5,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo 57,0 tỷ đồng, giảm 4,4%; vận tải, kho bãi 695,5 tỷ đồng, giảm 28,9%; an ninh-quốc phòng, quản lý nhà nước 74,0 tỷ đồng, tăng 9,7%; giáo dục-đào tạo 64,5 tỷ đồng, tăng 2,1%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 59,9 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2015…

Sở dĩ vốn đầu tư khu vực nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015 là do dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình có tổng mức đầu tư lớn từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cơ bản hoàn thành. Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công tập trung hoàn thành những hạng mục nhỏ nhằm hoàn chỉnh dự án đúng theo thiết kế.

Tr.T