.

Hội thảo phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ hội nhập

Thứ Sáu, 27/05/2016, 16:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-5, Sở Nông nghiệp-PTNT phối hợp với Hội làm vườn tỉnh tổ chức hội thảo phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ hội nhập và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Với mục tiêu là đưa kinh tế trang trại phát triển trong thời kỳ hội nhập, năm 2011, UBND tỉnh đã có Quyết định 1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2011-2015.

Qua 5 năm thực hiện, toàn tỉnh đã phát triển được 690 trang trại, tăng 159 trang trại so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng bình quân về số lượng trang trại mỗi năm đạt khoảng 10,76%. Tổng kinh phí hỗ trợ trong 5 năm khoảng 4,5 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục chủ yếu như: lắp đặt bể biogas, máy phát điện chạy bằng khí gas sinh học, mua máy ấp trứng, duy trì sản xuất đàn bò lai Brahman, nuôi giữ đàn lợn giống nái ngoại sinh sản, xây dựng các mô hình trang trại...

Nhiều chủ trang trại đề xuất được cấp quyền sử dụng đất để mở rộng, phát triển trang trại.
Phát triển các mô hình nuôi bò lai trên địa bàn tỉnh.

Mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 4.015 lao động làm việc trong các trang trại, trong đó, có 517 lao động thường xuyên, 1.869 lao động theo thời vụ và 1.629 lao động là chủ của các trang trại. Thu nhập bình quân của các trang trại là 110 triệu đồng/năm. Trong 5 năm qua, các trang trại đã khai thác và sử dụng có hiệu quả khoảng 14.000ha đất nông, lâm nghiệp và thủy sản...

Tại hội thảo nhiều ý kiến tham luận đã nêu rõ những thuận lợi và khó khăn mà các trang trại đang gặp phải trong quá trình hội nhập và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; mặt khác đề xuất các định hướng và giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ trang trại trong thời gian tới.

Cũng thông qua buổi hội thảo này, nhiều chủ trang trại trong tỉnh đã có cơ hội nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ hội nhập và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; cách tổ chức VAC và liên kết phát triển sản xuất gắn với thị trường một cách bền vững. Đồng thời định hướng cho các địa phương quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại và xây dựng chuỗi sản xuất giá trị, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản.

Hiền Phương