.

Chi cục Thuế Đồng Hới: Triển khai nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách

Thứ Ba, 07/06/2016, 07:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Trần Công Vu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đồng Hới cho biết, thời gian thực hiện kế hoạch thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 chỉ còn hơn 6 tháng, nhưng có một số khoản thu của đơn vị vẫn đang còn đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Do đó, Chi cục đã khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố Đồng Hới ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu...

Tập trung vào 3 mũi nhọn

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016, thời gian qua, Chi cục Thuế Đồng Hới đã chủ động tham mưu và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thu, tập trung thu hồi nợ đọng thuế, phát triển quỹ đất... nhằm tăng nguồn thu, tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu NSNN trên địa bàn thành phố.

Ngay từ đầu năm 2016, Chi cục đã đề ra rất nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện, trong đó chủ yếu tập trung vào 3 mũi nhọn trọng tâm. Cụ thể, thứ nhất là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2016 do Cục Thuế Quảng Bình và HĐND thành phố giao.

Tiếp đến, thực hiện tốt cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, hỗ trợ tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế. Trên cơ sở đó, Chi cục đã chú trọng vào việc chuẩn hoá năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị; đẩy mạnh triển khai các giải pháp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của quản lý thuế nhằm mang lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về triển khai các phương án cải cách để tối thiểu hoá các thủ tục hành chính; tích cực triển khai công tác khai, nộp thuế điện tử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Sau cùng, Chi cục yêu cầu mọi cán bộ, nhân viên trong toàn đơn vị cần phải thực hiện tốt quy chế làm việc của ngành Thuế cũng như đơn vị đã đề ra...

Ảnh 2 : Người nộp thuế đến giao dịch tại Chi cục Thuế TP. Đồng Hới.
Người nộp thuế đến giao dịch tại Chi cục Thuế TP. Đồng Hới.

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao trong năm 2016, Chi cục Thuế Đồng Hới đã sớm xây dựng 12 nhóm giải pháp, chẳng hạn: Tổ chức phát động thi đua trong toàn đơn vị thực hiện theo các tiêu chí thi đua do ngành đề ra; tham mưu cho UBND thành phố Đồng Hới thành lập Ban chỉ đạo thu NSNN năm 2016 để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt hơn; tập trung tuyên truyền về các chính sách thuế sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực trong năm 2016; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận giao dịch một cửa; chú trọng đối thoại với người nộp thuế...

Tăng cường chống thất thu

Thông tin từ UBND thành phố Đồng Hới cho biết, trong quý I- 2016, tổng thu NSNN của thành phố Đồng Hới chưa đạt dự toán tỉnh giao, một số khoản thu quan trọng nhưng đạt quá thấp như: thu phí, lệ phí trong cân đối; tiền sử dụng đất; thuế thu nhập cá nhân; thuế Công Thương nghiệp-Dịch vụ (CTN-DV) ngoài quốc doanh. Tính đến ngày 31-5-2016, Chi cục Thuế Đồng Hới đã thu ngân sách trên địa bàn được 305 tỷ đồng, mới đạt 36,5% dự toán cả năm...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2016, HĐND thành phố Đồng Hới đã giao chỉ tiêu thu NSNN cho Chi cục Thuế Đồng Hới hơn 847 tỷ đồng. Nguyên do dẫn đến một số khoản thu trong quý I- 2016 đạt thấp xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Chẳng hạn, đối với khoản thu tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chưa đạt là do chưa đến kỳ thu. Tiền thuế sử dụng đất chưa đạt là do chưa triển khai bán đấu giá...

Ông Trần Công Vu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đồng Hới cho biết, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I- 2016, Chi cục Thuế Đồng Hới đã gấp rút chỉ đạo các đội thuế triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để tăng thu và chống thất thu NSNN trong quý II-2016 và thời gian tiếp theo của năm 2016. Đối với các đội thuế xã, phường, Chi cục chỉ đạo: Khẩn trương kiện toàn lại Hội đồng tư vấn thuế và Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tại các xã, phường; triển khai tốt công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016; thực hiện rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, đưa hết diện hộ phát sinh vào quản lý thuế; phối hợp với chính quyền địa phương tích cực làm tốt công tác thu thuế kinh doanh vận tải, thuế thầu xây dựng cơ bản tư nhân, kinh doanh nhà nghỉ, ăn uống, dịch vụ.

Tích cực phối hợp với các đội thuế chức năng điều tra, rà soát doanh thu, mức thuế khoán của các hộ đang nộp thuế, từ đó kịp thời điều chỉnh phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế kinh doanh theo quy định của pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp hộ có đơn xin ngừng, nghỉ kinh doanh nhưng vẫn hoạt động kinh doanh; thực hiện quyết liệt các biện pháp trong thu hồi nợ đọng các khoản thuế.

Đối với 2 Đội kiểm tra, Chi cục chỉ đạo tập trung mạnh vào công tác chống thất thu thuế như: Tập trung chống thất thu trên các lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng, bán hàng công nghệ phẩm, đại lý bia, rượu... Tiếp đó là tập trung soát xét lại các doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng nộp thuế ít; doanh nghiệp liên tục âm thuế các quý, doanh nghiệp có hoàn thuế từ năm 2013 đến nay để tổ chức kiểm tra đột xuất hàng tồn kho, điều chỉnh tờ khai, ấn định thuế để tăng thu.          

Được biết, thời gian qua Chi cục Thuế Đồng Hới đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu thuế, tuy nhiên, bước vào quý II-2016, do ảnh hưởng của tình trạng cá biển chết hàng loạt, việc triển khai công tác chống thất thu đối với một số khoản thu, trong đó có khoản thu quan trọng như thuế CTN-DV ngoài quốc doanh vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Đơn cử, hiện trên địa bàn thành phố Đồng Hới có khá nhiều nhà hàng ăn uống dọc bờ biển đang tạm dừng hoạt động. Công tác thu thuế CTN-DV ngoài quốc doanh tính theo luỹ kế đến ngày 31-5-2016 của Chi cục Thuế Đồng Hới mới chỉ đạt khoảng 31/106 tỷ đồng (kế hoạch tỉnh giao); thu thuế sử dụng đất mới chỉ đạt gần 190/ 541 tỷ đồng (kế hoạch tỉnh giao)...

Để công tác thu NSNN trong quý II và cả năm 2016 đạt kết quả tích cực hơn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Đồng Hới Trần Công Vu đưa ra đề xuất: Đề nghị thành phố Đồng Hới cần có ý kiến chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi việc đấu giá, giao đất.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đề xuất mức giá hợp lý và kịp thời đấu giá các khu đất mới. Chỉ đạo các phòng liên quan cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, chuyển mục đích sử dụng đất. Yêu cầu các xã, phường hoàn thành công tác quy hoạch chi tiết các khu vực đất để tạo nguồn quỹ đất cho năm 2017.

Đặc biệt, UBND thành phố cần có ý kiến với Phòng Tài chính Đồng Hới, Sở Tài chính chuyển kịp thời các khoản tiền sử dụng đất trên các tài khoản tạm thu vào NSNN... 

Văn Minh