.

Minh Hóa: Khai thác 13.000m3 gỗ rừng trồng

Thứ Tư, 25/11/2015, 09:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện đã tích cực chỉ đạo người dân khai thác, chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng.

Chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện.
Chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi triển khai kế hoạch trồng rừng và khai thác gỗ rừng trồng theo kế hoạch.

Cụ thể, toàn huyện đã trồng 559ha rừng tập trung, 475ha rừng phân tán, chăm sóc 2.700ha rừng và khai thác được 13.000m3 gỗ rừng trồng. Ngoài ra, công tác phòng, chống cháy rừng đã được các cấp, các ngành chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Minh Văn