.

Dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 6.226 tỷ đồng

Thứ Ba, 24/11/2015, 09:39 [GMT+7]
(QBĐT) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh Quảng Bình cho biết, tổng dư nợ cho vay cuối tháng 10-2015 đạt 26.285, tăng 14,6% so với đầu năm và tăng 24% so với cùng kỳ.
a
Công trình chợ Quang Phú được đầu tư bằng nguồn vốn vay xây dựng nông thôn mới.
Trong đó, tổng số dư nợ các chương trình tín dụng chiếm 64%. Cụ thể: dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 6.226 tỷ đồng, chiếm 24% tổng số dư nợ; dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP đạt 8.218 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng số dư nợ; dư nợ cho vay chương trình hỗ trợ tổn thất trong nông nghiệp 46 tỷ đồng, với 125 khách hàng, chiếm 0,18% tổng dư nợ; dư nợ cho vay theo Nghị quyết 02 của Chính phủ 100,9 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội 2.267 tỷ đồng, chiếm 8,7% tổng dư nợ; dư nợ cho vay theo chương trình 30a của Chính phủ 149 tỷ đồng, chiếm 0,57% tổng dư nợ; dư nợ cho vay theo Nghị định 67/NĐ-CP hỗ trợ phát triển thủy sản 34 tỷ đồng...
 
Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 10-2015 đạt 23.050 tỷ đồng, tăng 12,9% so với đầu năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ; nợ xấu đến cuối tháng 10 là 213 tỷ đồng, chiếm 0,82% tổng dư nợ.
 
P.V