.

Cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng đông-xuân 2015-2016

Thứ Hai, 02/11/2015, 08:53 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vụ đông - xuân 2015-2016 tiếp tục là mùa đông ấm, ít ngày rét. Để bảo đảm cung ứng giống tốt cho sản xuất vụ đông - xuân, đồng thời giúp các địa phương chủ động chỉ đạo sản xuất, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, nông dân được mùa, hoàn thành kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp-PTNT đã có hướng dẫn cơ cấu giống cây trồng và khung thời vụ gieo trồng vụ đông - xuân 2015-2016.

So với mọi năm, các địa phương được hướng dẫn bố trí thời vụ muộn hơn khoảng 5-7 ngày, đồng thời cân đối khả năng tưới của từng công trình thủy lợi để có kế hoạch cơ cấu cây trồng hợp lý, ưu tiên các giống cây trồng chịu hạn.

Trên cây lúa, tăng diện tích sử dụng giống chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày. Giảm dần diện tích sử dụng các giống Xi23, X21. Không bố trí các giống bị thoái hóa có nguy cơ nhiễm đạo ôn, rầy nầu cao như VN10,  IR36...

Bà con nông dân làm đất chuẩn bị cho vụ đông-xuân.
Bà con nông dân làm đất chuẩn bị cho vụ đông-xuân.

Trên một xứ đồng nên bố trí đồng nhất một loại giống để thuận tiện cho tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch. Bố trí các trà lúa dự ước trổ trong khoảng ngày 10-20 tháng 4, những chân ruộng phèn nên bố trí vào khung đầu của lịch thời vụ vì nó kéo dài thời gian sinh trưởng. Ngược lại những chân ruộng thịt nhẹ, cát pha nên bố trí khung sau của lịch thời vụ vì nó rút ngắn thời gian sinh trưởng. Đối với lúa cấy, thời gian bắc mạ trước thời vụ gieo thẳng 8-10 ngày.

Trà lúa chính vụ, ngày gieo thẳng từ 20-25 tháng 12 đối với giống dài ngày, từ ngày 1-5 tháng 1 đối với giống ngắn ngày. Sử dụng các giống lúa chất lượng như: P6, IR 353-66, XT28, QX2 (94-11), QR1, các giống lúa thâm canh: Xi23, X21, NX30, TBR1 và giống tiến bộ kỹ thuật: Nếp SVN1, GL105, TBR225.

Trên trà muộn, ngày gieo thẳng từ 20-25 tháng 1 đối với giống dài ngày, từ 5-10 tháng 2 đối với giống ngắn ngày. Sử dụng các giống lúa thuần có chất lượng:  PC6, HT1, P6 đột biến, Nếp IJ352, giống lúa thuần năng suất cao: KD18, DV108, lúa lai như: Nhị ưu 838, Nhị ưu 986, B-TE1 và các giống tiến bộ kỹ thuật như SV46, SV181.

Trên cây ngô, khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả và những vùng đất lạc bị nhiễm bệnh chết ẻo nặng sang trồng ngô. Mở rộng diện các giống ngô lai có năng suất cao như DK9901, CP989, C919, DK9901 để tăng năng suất.  Sử dụng các giống ngô nếp MX4, WAX44, ngô nếp lai Tố nữ, HN88 để sản xuất ngô ăn tươi và các giống tiến bộ kỹ thuật như NK6326, CP501. Thời vụ gieo ngô đông - xuân sớm: từ 10-10 đến 15-11; đông-xuân chính vụ: từ 15-12-2015 đến 20-1-2016.

Trên cây lạc, đối với những vùng có điều kiện thâm canh cao nên tập trung gieo các loại giống L14, L23, SVL1. Trên các diện tích đất bị bệnh chết ẻo nặng nhất thiết phải chuyển sang trồng cây khác như kê, ngô, khoai lang... Thời vụ gieo lạc vụ đông xuân: Từ ngày 1-1 đến 30-1-2016; vụ xuân hè từ 1-2 đến 28-2-2016.

Đối với đậu xanh, khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, thoát nước tốt sang trồng các giống đậu xanh DDX208, DDX044... Thời vụ gieo từ 1-2 đến 15-2-2016. Trên cây sắn, sử dụng giống KM94 phục vụ cho nguyên liệu nhà máy sắn; thời vụ trồng từ 1-11-2015 đến 28-2-2016.

Trên các cây trồng khác như dưa hấu, khoai lang, ớt..., các địa phương tùy theo tình hình thực tế trên địa bàn để có hướng dẫn cho nông dân phù hợp hơn. 

Lê Mai-Đặng Thảo