.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Bố Trạch: Phấn đấu xứng danh quê hương di sản

Thứ Hai, 19/10/2015, 12:03 [GMT+7]

(QBĐT) - 5 năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội chung của toàn tỉnh, Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch đã đạt được nhiều thành quả trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Trước chặng đường mới, được đánh dấu từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, với quyết tâm chính trị “...xây dựng Bố Trạch phát triển nhanh và bền vững”, Đảng bộ và nhân dân toàn huyện quyết tâm đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.

Nhiệm kỳ qua, xác định kinh tế là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển chung của địa phương, Đảng bộ huyện Bố Trạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp để khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh.

Nhờ đó đã đạt được những kết quả quan trọng, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra: cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,92% năm 2011 xuống còn 4,31% vào cuối năm 2015; thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng nhanh, hơn 2 lần so với đầu nhiệm kỳ; thu ngân sách trên địa bàn tiến bộ vượt bậc, bình quân hàng năm đạt 142,6 tỷ đồng/dự toán 94 tỷ đồng, trong đó năm 2014 thu hơn 200 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư phát triển theo hướng đồng bộ. Đến cuối năm 2015, huyện Bố Trạch có 7/KH 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với những “dấu ấn” trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội đã có nhiều tiến bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt đời sống và an sinh xã hội của người dân địa phương. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được khẳng định.

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có bước tiến đáng kể, tạo thuận lợi cho nhiều lao động nông thôn học nghề và tạo việc làm, tăng thu nhập. Nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nhân dân hưởng ứng sâu rộng. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Phát triển du lịch là hướng đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bố Trạch.
Phát triển du lịch là hướng đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội của huyện Bố Trạch.

Để đạt được kết quả trên, Đảng bộ huyện Bố Trạch luôn coi trọng việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong công tác xây dựng Đảng, Bố Trạch đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành công việc được giao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến rõ rệt, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bố Trạch lần thứ XXII đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, trong đó chỉ rõ 3 mũi nhọn đột phá, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, đưa Bố Trạch phát triển lên tầm cao mới gồm: tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển dịch vụ là mũi nhọn, trong đó phát triển du lịch là hướng đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời kỳ mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, xác định “cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là gốc của mọi công việc”, Đảng bộ huyện Bố Trạch chú trọng tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, tạo bước đột phá quan trọng về công tác cán bộ, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu như: xây dựng chiến lược quy hoạch cán bộ bảo đảm tính khoa học, hợp lý; triển khai đồng bộ việc tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đãi ngộ đối với cán bộ; đổi mới việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cán bộ; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về chủ trương, chính sách đối với công tác cán bộ trong hệ thống chính trị; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ; tăng cường đào tạo nghiệp vụ, nâng cao năng lực; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng...

Bên cạnh những đột phá trong công tác cán bộ, với mục tiêu phấn đấu nâng cấp Hoàn Lão lên đô thị loại IV trước năm 2020, tiến tới sớm thành lập thị xã Hoàn Lão, Bố Trạch chú trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất đạt trên 1.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 10,7% trong cơ cấu công nghiệp - xây dựng.

Để làm được điều đó, huyện chú trọng huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tranh thủ các nguồn vốn lớn của tỉnh, Trung ương và các thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng một số tuyến đường lớn quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội như tuyến Hoàn Lão-Phong Nha; tuyến đường ven biển Đức Trạch-Nhân Trạch, cầu Gianh-Thọ Lộc, Phúc Trạch-Lâm Trạch-Liên Trạch-Hạ Trạch, Hoàn Trạch-Phú Định... nhằm tạo điều kiện kết nối giữa các vùng trên cơ sở bảo đảm tính đồng bộ và hiện đại.

Tập trung đầu tư xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị Hoàn Lão, thị trấn Nông trường Việt Trung và các vùng có lợi thế phát triển đô thị như Thanh Khê, Lý Hoà, Chánh Hoà, Thọ Lộc, Phong Nha, Troóc; xây dựng và nâng cấp các công trình phục vụ sản xuất, chú trọng các công trình gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; ưu tiên đầu tư cho vùng miền núi khó khăn, vùng dân tộc, vùng có đạo, các xã có ít dự án đầu tư.

Xác định phát triển dịch vụ là mũi nhọn, trong đó phát triển du lịch là hướng đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời kỳ mới; Bố Trạch chủ trương đẩy mạnh công tác quảng bá, chỉnh trang hạ tầng cơ sở nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu tham quan, khám phá và nghỉ dưỡng của du khách.

Phát triển mạnh mạng lưới thương mại đa dạng nhiều thành phần đến tận các địa bàn dân cư; chú trọng phát triển thị trường ở nông thôn, miền núi đồng thời có chính sách thu hút đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại ở các khu vực thị trấn, thị tứ; hoàn thiện mạng lưới dịch vụ kỹ thuật, bưu chính viễn thông, tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển; khuyến khích phát triển dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ tại các khu trung tâm thị trấn, thị tứ; tập trung khai thác lợi thế dịch vụ từ du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng; đồng thời sớm hình thành và xây dựng dọc bờ biển các khu du lịch, bãi tắm; ưu tiên xây dựng các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hoá tâm linh, cộng đồng... gắn với sản xuất các mặt hàng lưu niệm đặc trưng của địa phương.

Tin rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên cùng với truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Bố Trạch sẽ có những bước tiến nhanh và vững chắc, tạo được sự bứt phá mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Thanh Hải