.
Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020:

Lệ Thủy: Quyết tâm trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020

Thứ Hai, 19/10/2015, 10:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ XXIII thống nhất mục tiêu xây dựng Lệ Thủy đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Bởi trong suốt hơn 4 năm thực hiện chủ trương này, địa phương đã nhận được sự đồng thuận cao từ các tầng lớp nhân dân, triển khai thực hiện chương trình một cách tích cực, đồng bộ và đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Dẫu vẫn còn những khó khăn nhưng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và tinh thần hưởng ứng hết sức tích cực của người dân, mục tiêu này chắc chắn sẽ đạt được.

Điều dễ nhận thấy là ngay từ năm 2011, bộ máy tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) từ huyện, xã, thôn ở huyện Lệ Thủy đã sớm thành lập và đi vào hoạt động thống nhất, từng bước ổn định.

Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo XDNTM huyện đã chú trọng chiều sâu, lựa chọn khâu đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nên đã kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện chương trình. Công tác tuyên truyền vận động cũng đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú.

Ngoài ra, địa phương còn thực hiện tốt việc lồng ghép các chương trình, dự án để XDNTM. Phong trào hiến đất, tài sản, giải phóng mặt bằng, chung sức XDNTM luôn được người dân hưởng ứng rộng khắp.

Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy khẳng định: Việc triển khai thực hiện 19 tiêu chí gắn với 5 nội dung lớn của Chương trình XDNTM được triển khai tích cực tại các xã, trong đó đã tập trung chỉ đạo các tiêu chí quan trọng, nhất là lấy giao thông làm khâu đột phá, đồng thời quan tâm xây dựng các công trình phúc lợi xã hội gắn với phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Việc thực hiện chủ trương XDNTM thời gian qua đã tạo sắc diện mới, khí thế mới trên địa bàn nông thôn toàn huyện.

Cũng theo đồng chí Bí thư Huyện ủy, đặc thù của Lệ Thủy là huyện nông nghiệp, một số xã miền núi có xuất phát điểm thấp nên việc XDNTM cần được thực hiện một cách bài bản, thận trọng để đạt được và duy trì vững chắc các tiêu chí theo chủ trương chung. Vì thế, những năm qua, ngoài quyết tâm chính trị của Đảng bộ, các địa phương cần phải đăng ký cụ thể các tiêu chí phấn đấu đạt được qua từng năm.

 Cơ giới hóa nông nghiệp ở Lệ Thủy.
Cơ giới hóa nông nghiệp ở Lệ Thủy.

Đồng thời phải xác định được một số tiêu chí cần có kinh phí lớn để nỗ lực hơn khi thực hiện. Ngoài ra, cần phải tạo được sự đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông nông thôn. Mục tiêu XDNTM muốn đạt được thì phải tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất, trong đó hợp tác xã đóng vai trò quyết định. Duy trì các tiêu chí XDNTM đạt được ở các xã cũng là điều cần được quan tâm đúng mức. Vì thế, huyện sẽ tiếp tục đầu tư cho các địa phương đã cán đích NTM để giữ vững danh hiệu và phát triển hơn.

Đến thời điểm này, huyện Lệ Thủy đã có 6 xã đạt chuẩn NTM với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 466 tỷ đồng, trong đó nguồn do dân đóng góp  hơn 45,2 tỷ đồng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình XDNTM, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2020, trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã nghiêm túc kiểm điểm và rút ra được những kinh nghiệm quý.

Đó là, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, nội dung, cách thức tổ chức thực hiện chương trình. Đặc biệt phải nhận thức rõ đây không phải là một dự án đầu tư của Nhà nước mà là một chương trình tổng thể phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội-an ninh-quốc phòng. Người dân đóng vai trò chủ thể, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, đồng thời phải huy động, lồng ghép từ nhiều nguồn lực khác nhau để thực hiện.

Xác định rõ mục tiêu cuối cùng của Chương trình XDNTM là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Phải phát huy dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra và dân hưởng lợi”. Có như thế mới nâng cao được ý thức tự giác hưởng ứng tích cực của người dân trong XDNTM.

Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Cùng với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện, các xã phải tập trung huy động nội lực, đặc biệt là vận động nhân dân đóng góp tiền của, hiến đất, tài sản, ngày công để thực hiện bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, kênh mương,  xây dựng nhà văn hóa thôn, bản.

Một việc cần làm nữa là phải thường xuyên kiểm tra công tác triển khai thực hiện chương trình ở cơ sở, kịp thời nhân rộng, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm giỏi; đồng thời uốn nắn, chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân sai phạm...

Về những giải pháp thực hiện nhằm đưa Lệ Thủy trở thành huyện NTM vào năm 2020, Đảng bộ huyện xác định: Trước hết là nâng cao vai trò, trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo XDNTM huyện; các thành viên Ban chỉ đạo phải thường xuyên sâu sát cơ sở, bám sát những chỉ tiêu mà ngành, lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo thực hiện.

Phát huy trách nhiệm của các xã, ban phát triển thôn và ban giám sát cộng đồng để cùng thực hiện có hiệu quả Chương trình XDNTM. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" gắn với XDNTM. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn huyện. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân góp công sức, hiến đất, tài sản, tiền, ngày công, tham gia giải phóng mặt bằng đường giao thông, các công trình hạ tầng khác...

Ngoài ra, huyện cũng sẽ ưu tiên hỗ trợ vốn, huy động thêm các nguồn vốn để tiến hành đầu tư xây dựng các hạng mục công trình, nội dung đã rà soát. Đôn đốc các tổ chỉ đạo trực tiếp bám sát cơ sở để theo dõi, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng xã, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại. Tiếp tục lấy giao thông làm khâu đột phá, tập trung thực hiện kế hoạch làm đường giao thông liên xã, đường thôn, xóm, đường trôổng, đường nội đồng của các xã. Phát động phong trào phát quang, tạo mặt bằng để xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch nông thôn mới.

Những kết quả đạt được và kinh nghiệm rút ra, giải pháp thực hiện nhằm đưa Lệ Thủy trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020 đã cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. Tin tưởng rằng mục tiêu ấy sẽ đạt được bằng quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Hoàng