.

226 HTX tổ chức lại theo quy định của Luật HTX năm 2012

Thứ Hai, 05/10/2015, 14:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua rà soát, toàn tỉnh có 226 Hợp tác xã (HTX) phải tổ chức lại theo quy định của Luật HTX năm 2012. Đến nay, đã có 19 HTX đã thực hiện tổ chức lại, đạt 8,4% (kế hoạch 15 HTX), tuy nhiên có 11 HTX đã chuyển đổi không nằm trong danh sách HTX điểm do các HTX đã chủ động tổ chức chuyển đổi trước kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, các HTX tổ chức lại đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật HTX năm 2012. Sau chuyển đổi, các đơn vị tiếp tục củng cố tổ chức, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra.

Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn Luật HTX năm 2012 ban hành chậm đã gây khó khăn trong việc hướng dẫn triển khai việc tổ chức lại HTX; cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã, chưa quan tâm đến việc tổ chức lại HTX, một số huyện chưa có HTX được tổ chức lại; nhiều HTX còn lúng túng trong việc xây dựng Điều lệ, xác định giá trị tài sản và vốn…

Theo kế hoạch đề ra, dự kiến 3 tháng cuối năm 2015, sẽ tiếp tục thực hiện tổ chức lại 97 HTX, lũy kế đến hết năm 2015, hoàn thành việc tổ chức lại 116 HTX, đạt 51%. Những HTX còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 30-6-2016 theo quy định, cụ thể: huyện Lệ Thủy 45 HTX; Quảng Ninh 24 HTX; TP Đồng Hới 5 HTX; Bố Trạch 13 HTX; thị xã Ba Đồn 3 HTX; Quảng Trạch 2 HTX; Tuyên Hóa 2 HTX và Minh Hóa 3 HTX.

M.Văn