.

Toàn tỉnh có 249 Hợp tác xã đang hoạt động

Thứ Bảy, 03/10/2015, 17:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 8 Hợp tác xã (HTX) được thành lập mới, nâng tổng số lên 249 HTX đang hoạt động, thu hút 116.563 xã viên và 3.936 lao động trực tiếp với tổng số vốn 2.178,975 tỷ đồng.

Số HTX hoạt động cụ thể trong từng lĩnh vực: 126 HTX nông, lâm nghiệp; 6 HTX thuỷ sản; 42 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 9 HTX dịch vụ điện; 18 HTX xây dựng; 9 HTX vận tải; 16 HTX thương mại, dịch vụ, du lịch, môi trường, nước sạch và 23 Quỹ tín dụng nhân dân.

Nhìn chung, các HTX đã tích cực chỉ đạo xã viên triển khai sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch, đồng thời hỗ trợ trong các các khâu dịch vụ, kỹ thuật như: thủy lợi, giống, hướng dẫn sản xuất, chuyển giao kỹ thuật, chống hạn…

Bên cạnh đó, các ngành, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các HTX củng cố tổ chức, bộ máy và tiến hành tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012. Nhiều HTX yếu kém được quan tâm tổ chức, sắp xếp lại về quy mô và lĩnh vực hoạt động, hạn chế dần tình trạng quản lý yếu kém và thua lỗ kéo dài.

Việc đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý HTX được quan tâm. Trong 9 tháng năm 2015, đã tổ chức gần 20 lớp đào tạo cho hơn 900 cán bộ quản lý HTX, các thành viên ban quản trị, ban kiểm soát HTX, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, quy mô các HTX trên địa bàn tỉnh còn nhỏ, sản xuất kinh doanh vẫn còn khó khăn, hiệu quả chưa cao, đặc biệt là khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng do không có tài sản đảm bảo; thu nhập của xã viên còn thấp, bình quân từ 1,5-2,0 triệu đồng/người/tháng; các chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn ít…

M.Văn