.

Quảng Trạch: Sản lượng lương thực 9 tháng đạt trên 35 ngàn tấn

Thứ Sáu, 18/09/2015, 14:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Mặc dù trong 9 tháng năm 2015, tình hình sản xuất lương thực ở huyện Quảng Trạch gặp không ít khó khăn, đặc biệt là vụ hè-thu do thiếu nước tưới nên hơn 500 ha phải chuyển đổi sang các loại cây trồng khác.

Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, sản lượng lương thực 9 tháng năm của huyện đạt trên 35 ngàn tấn.

Trong đó, tổng sản lượng lúa trên 34.000 tấn; ngô đạt 1.517 tấn. Năng suất bình quân cây lúa đạt 53,17 tạ/ha; ngô đạt 48 tạ/ha...

Đối với diện tích lúa gặp hạn thiếu nước tưới trong vụ hè-thu, được UBND huyện chỉ đạo chuyển sang trồng các loại cây rau màu khác đều đạt năng suất khá, góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân.

P.V