.
Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV, năm 2015:

Chi cục Thuế Bố Trạch: Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ Bảy, 12/09/2015, 16:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Chi cục Thuế Bố Trạch có 7 đội thuế văn phòng và 5 đội thuế liên xã, thị trấn với tổng số 67 cán bộ công chức, viên chức. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thu được thuế phải thu được lòng dân”, thời gian qua từng cán bộ, công chức của chi cục luôn ra sức phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trở thành một trong những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Bố Trạch đã tập trung khảo sát lại các nguồn thu theo từng sắc thuế để giao cho các đội thuế. Trên cơ sở kế hoạch được giao, các đội thuế thực hiện ký giao ước thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch theo chỉ tiêu của ngành.

Với nhân lực biên chế hiện có, các đội thuế phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người, từng việc, từng địa bàn gắn với nguồn thu, số thu; thực hiện đúng các quy trình nghiệp vụ của ngành đã đề ra, tăng cường công tác pháp chế nhằm kiểm tra, rà soát bảo đảm các văn bản hướng dẫn pháp luật thuế và quyết định hành chính về thuế được ban hành theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tổ chức soát xét, đánh giá lại công tác uỷ nhiệm thu thuế cho các địa phương theo đề án của ngành để rút kinh nghiệm và có phương hướng chỉ đạo thích hợp nhằm triển khai có hiệu quả.

Năm 2014, tổng thu ngân sách là 201,219 tỷ đồng, vượt 71% so với kế hoạch tỉnh giao và vượt 62,7% so với kế hoạch huyện giao; thu trong cân đối được 153,54 tỷ đồng, đạt 154% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 152,8% so với kế hoạch huyện giao. Có 9/11 loại thu trong cân đối đạt trên 100% so với dự toán tỉnh và Cục Thuế tỉnh giao cả năm.

Cán bộ Chi cục Thuế Bố Trạch tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho người nộp thuế.
Cán bộ Chi cục Thuế Bố Trạch tuyên truyền, hỗ trợ thông tin cho người nộp thuế.

Riêng đối với sắc thuế công thương nghiệp-ngoài quốc doanh (CTN-NQD), loại thu được xác định là có chỉ tiêu cao và khó có khả năng hoàn thành đặc biệt là năm 2014, việc triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 1 trong đó đoạn đi qua địa bàn huyện Bố Trạch khá dài, đa phần các hộ gia đình hoạt động kinh doanh tập trung suốt chiều dài toàn tuyến nên ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, dẫn đến số thuế miễn giảm tăng, số thu ngân sách bị tác động giảm theo.

Trước thực tế, Chi cục Thuế Bố Trạch đã tham mưu cho UBND huyện giao kế hoạch cho các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sát đúng; tăng cường công tác quản lý, rà soát, khai thác tận thu tốt các nguồn thu phát sinh; đẩy mạnh công tác quản lý doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu. Nhờ đó, riêng trong năm 2014, khoản thu thuế CTN-NQD đạt 114,2% so với dự toán và bằng 127,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thuế được thực hiện đúng quy trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội thuế thuộc văn phòng, từ đó tạo sức mạnh và tính nhất quán, thống nhất trong công tác tham mưu, chỉ đạo thu. Chi cục Thuế đã tiến hành phân tích, đánh giá tình trạng nợ đọng thuế, làm rõ mức độ và nguyên nhân dẫn đến nợ đọng, giám sát thường xuyên, kịp thời diễn biến của từng khoản nợ; thực hiện xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thu nợ và cưỡng chế thu nợ...

Đơn vị thường xuyên tổ chức rà soát, phân tích và dự báo những biến động ảnh hưởng đến thu ngân sách, làm rõ những lĩnh vực còn thất thu, các nguồn thu còn tiềm năng, quản lý chặt diện hộ, kiểm tra đúng quy trình đơn đề nghị miễn giảm thuế, nắm chắc nguồn thu vãng lai trên từng địa bàn, phát huy tốt công tác quản lý thuế trên hoá đơn lẻ... từ đó đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện công tác quản lý thu kịp thời, có hiệu quả.  

Thực hiện lộ trình cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành Thuế, Chi cục Thuế Bố Trạch đã triển khai và thực hiện tốt các công việc tại bộ phận “một cửa”, công khai các thủ tục hành chính, triển khai tốt quy trình quản lý thuế, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, rút ngắn thời gian giải quyết công việc ở các khâu. Chi cục luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hội nghị truyền đạt chính sách và đối thoại nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế; tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nhiệm vụ, lên án các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, thực hiện không đúng nghĩa vụ thuế... từ đó tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của dư luận xã hội trong công tác thuế.

Ngoài hoạt động chuyên môn, Chi cục Thuế Bố Trạch còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xóa mái tranh cho hộ nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa... Thông qua các tổ chức đoàn thể để tham gia bảo vệ môi trường, vận động phong trào phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội...

Với bề dày thành tích đã đạt được, Chi cục Thuế Bố Trạch đã vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua như: 3 năm liền được Bộ Tài chính công nhận đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; giấy khen của Tổng cục Thuế...

Kết quả này thể hiện sự quyết tâm lớn của tập thể cán bộ, đồng thời là động lực để Chi cục Thuế Bố Trạch nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.    

Thanh Hải