.

Quảng Trạch: Chú trọng phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại

Thứ Sáu, 18/09/2015, 14:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong những năm qua, huyện Quảng Trạch đã thường xuyên quan tâm và tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đặc biệt là khuyến khích người dân tận dụng diện tích đất vùng gò đồi, đất sản xuất kém hiệu quả sang chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, trồng rừng... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Nhiều hộ gia đình đã đầu tư vốn, công sức, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi theo mô hình kinh tế trang trại, gia trại mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm... góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Những năm trở lại đây, ngoài chú trọng phát huy các thế mạnh từ nông nghiệp, huyện Quảng Trạch còn khuyến khích người dân khai thác thế mạnh từ tiềm năng vườn đồi, vườn rừng để phát triển các mô hình kinh tế trọng điểm. Nhiều hộ dân đã mạnh dạn phát huy tính tự chủ, năng động, đã khai thác sử dụng có hiệu quả đất trống, đồi núi trọc, mặt nước hoang, ao hồ, đầm phá, áp dụng khoa học kỹ thuật để từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đem lại giá trị thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Điển hình như gia đình ông Dương Minh Khai ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân đã mạnh dạn đầu tư vốn đào ao thả cá, kết hợp với chăn nuôi vịt và trồng lúa mang lại thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm. Hay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lệ ở xã Quảng Tùng, với ý chí chịu khó, không ngừng tìm tòi, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và mạnh dạn đầu tư vốn vào chăn nuôi, trồng trọt, mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng đã giúp cho gia đình ông có nguồn thu nhập trên 150 triệu đồng mỗi năm.

Nhiều mô hình trang trại chăn nuôi trên địa bàn Quảng Trạch mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Nhiều mô hình trang trại chăn nuôi trên địa bàn Quảng Trạch mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Ngoài chú trọng phát triển chăn nuôi về số lượng, người dân còn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thuận lợi vững chắc cho đầu ra, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Kinh tế trang trại, gia trại hiện đang là cách thức sản xuất cho hiệu quả khá cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, làm nền tảng vững chắc giúp cho nền kinh tế của huyện Quảng Trạch phát triển.

Để giúp cho người dân phát huy tốt hiệu quả sản xuất, huyện Quảng Trạch đã thường xuyên quan tâm lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ về con giống, xây dựng các mô hình áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, duy trì và phát triển các mô hình chăn nuôi có hiệu quả.

Điển hình như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xá, ở xã Quảng Hưng với trang trại bò sinh sản, đến nay gia đình ông đã có hơn 140 con bò. Gia đình ông Đặng Văn Công ở xã Quảng Châu, nuôi nhốt trên 200 cặp bồ câu; gia đình ông Nguyễn Ngọc Bá ở xã Quảng Lưu nuôi gà đẻ và ấp con giống... Bên cạnh chú trọng đến chăn nuôi, các hộ dân trên địa bàn huyện như xã Quảng Lưu, Quảng Trường đã đầu tư cải tạo vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập.

Đến nay toàn huyện Quảng Trạch có 24 trang trại, gồm 1 trang trại trồng trọt, 2 trang trại chăn nuôi, 4 trang trại thủy sản và 17 trang trại tổng hợp, tổng doanh thu bình quân hàng năm của mỗi trang trại trên 150 triệu đồng.

Việc khuyến khích và tạo mọi điều kiện giúp người dân phát triển các mô hình kinh tế trang trại, gia trại đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc bình ổn giá cả thị trường, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống cho người dân, thúc đẩy nền kinh tế của huyện Quảng Trạch phát triển.

P.V