.

Lệ Thuỷ: 3 xã sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong tháng 9-2015

Thứ Ba, 01/09/2015, 14:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Thời gian qua, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã được triển khai bài bản, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả tích cực như: các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh được tổ chức thực hiện nhanh chóng, hiệu quả; các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2015 được quan tâm chỉ đạo, cơ bản về đích trong tháng 9-2015...

Hiện toàn huyện không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí, đồng thời xây dựng được kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 2016-2020, trong đó chỉ rõ mục tiêu, định hướng cho từng giai đoạn cụ thể.

Theo đó, những xã sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong tháng 9-2015, gồm: Mai Thủy (hoàn thành trước 15-9); Mỹ Thủy (trước 20-9) và An Thủy (trước 25-9).

M.Văn