.

Lệ Thuỷ: Huy động hơn 129 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 15/07/2015, 08:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, huyện Lệ Thủy hiện đang tập trung đầu tư xây dựng các tiêu chí và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngoài đầu tư xây dựng trường học, nhà văn hóa xã, thôn, công trình nước sạch, 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã xây dựng và tu sửa hơn 16,4km đường liên thôn, xã; 1,2km kênh mương và hơn 25km đường giao thông nội đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình hơn 129 tỷ đồng, trong đó vốn trực tiếp từ chương trình 26,2 tỷ đồng, vốn lồng ghép 100 tỷ đồng và nhân dân đóng góp được 2,8 tỷ đồng.

Đến nay, toàn huyện có 3 xã đạt xã nông thôn mới, 5 xã đạt từ 15-18 tiêu chí là An Thủy, Mai Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy và Mỹ Thủy, nhiều xã có xu hướng tăng nhanh các tiêu chí. UBND huyện đang tập trung chỉ đạo 3 xã: An Thủy, Mai Thủy và Mỹ Thủy khẩn trương thực hiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt xã NTM trong năm 2015. 

Hoài Thu-An Phương
(Đài TT-TH Lệ Thủy)