.

Bố Trạch: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng trên 10%/năm

Thứ Tư, 15/07/2015, 16:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 5 năm (2011-2015) nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong khu vực Nhà nước cho huyện Bố Trạch tăng bình quân trên 10%/năm. Cụ thể năm 2011 đầu tư 740 tỷ đồng; năm 2014 đạt 1.005 tỷ đồng và năm 2015 ước đạt 1.200 tỷ đồng, chiếm trên 40% giá trị sản phẩm nội huyện.

a
Đường vào xã Thượng Trạch đã được đầu tư nâng cấp.

Các nguồn vốn đã được ưu tiên tập trung để đầu tư xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Điển hình có các công trình như: đường vào xã Thượng Trạch, hệ thống đường khu du lịch Phong Nha, đường Phú Trạch-Vạn Trạch-Phú Định nối đường QL1 với đường Hồ Chí Minh, tuyến đường tỉnh 566 từ đường Hồ Chí Minh nhánh đông về xã Nhân Trạch, các tuyến đường khác thuộc dự án WB3, các tuyến trong dự án đường ngập lụt qua nhiều xã...

Nhờ vậy, đến nay 100% xã, thị trấn có điện (trong đó 28/30 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, 2 xã dùng điện năng lượng mặt trời); 100% xã, thị trấn có đường ô tô về tận trung tâm xã. Đầu tư cho kết cấu hạ tầng văn hóa-xã hội được quan tâm, có 52 trường đạt chuẩn quốc gia; 28 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; xây dựng Trung tâm giáo dục-dạy nghề huyện...

P.V