.

Quảng Tiên: Tăng tốc để cán đích xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 08/07/2015, 08:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2014, xã Quảng Hòa-thị xã Ba Đồn vinh dự là một trong những xã điểm của tỉnh về đích xây dựng nông thôn mới (NTM). Đây là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Hòa nói riêng, thị xã Ba Đồn nói chung. Phát huy kết quả đạt được, năm 2015, thị xã Ba Đồn tập trung huy động mọi nguồn lực để đưa xã Quảng Tiên cán đích xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra.

Quảng Tiên là một trong 10 xã vùng nam của thị xã Ba Đồn với xuất phát điểm thấp, là một xã thuần nông, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo thị xã và cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác xây dựng NTM ở Quảng Tiên diễn ra khá thuận lợi.

Công tác tuyên truyền, vận động được xã chú trọng ngay từ lúc bước vào triển khai thực hiện chương trình. Nhờ vậy, mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM đã nhanh chóng đến tận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; sức dân đã được phát huy có hiệu quả. Đây là tiền đề quan trọng của xã Quảng Tiên trong xây dựng NTM.

Cấp ủy, chính quyền xã Quảng Tiên xác định, thực hiện Chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện chương trình, tuy còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng Quảng Tiên đã phấn đấu để đạt các tiêu chí đã đề ra. Đến nay, xã đã đạt 16/19 tiêu chí.

Trong năm 2015 phấn đấu đạt 3 tiêu chí còn lại là: giao thông; hộ nghèo và cơ cấu lao động, hoàn thành 19/19 tiêu chí. Cụ thể, hiện nay đối với tiêu chí giao thông, xã đã hoàn thành 70% khối lượng thi công trục đường liên xã 4,2km; đường trục xã tổng số 8,65km đã cứng hóa đạt chuẩn 5,99km; tỷ lệ đường trục thôn, xóm 23,5km, đã cứng hóa 8,65km, đang triển khai thi công 5,53km đường cấp phối. Phấn đấu đến tháng 9-2015, xã Quảng Tiên sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông.

Về tiêu chí hộ nghèo, hiện nay, xã còn 122 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8,8%, phấn đấu đến cuối năm 2015 số hộ nghèo, giảm xuống 54 hộ, đạt tỷ lệ 4,9%. Về cơ cấu lao động, hiện tại xã có 87,8% lao động có việc làm thường xuyên. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, trong đó tạo điều kiện để các hộ gia đình, các đối tượng cận nghèo và gia đình có mức thu nhập thấp được vay vốn ngân hàng, mua sắm tàu để vươn khơi đánh bắt; tạo điều kiện để xuất khẩu lao động, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, gia trại...

Ngoài các tiêu chí trên, xã Quảng Tiên đang tập trung hoàn thiện một số tiêu chí khác để bảo đảm xây dựng NTM vững chắc như: Tập trung xây dựng cơ sở vật chất trường học; tăng trưởng cơ sở vật chất nhà văn hóa xã và các nhà văn hóa thôn; thành lập thêm các tổ hợp tác sản xuất và khuyến khích mua máy gặt đập liên hợp để phát triển nông nghiệp... phấn đấu đến tháng 9 năm 2015 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt xã NTM.

Để làm được điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trước mắt xã cần tập trung tháo gỡ khó khăn, huy động tối đa mọi nguồn lực, phát huy sức dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt, cần lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn với nguồn vốn xây dựng NTM để phát huy hiệu quả đầu tư; quản lý chặt chẽ nguồn vốn trong quá trình đầu tư; tập trung huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trên địa bàn để tạo thêm nguồn lực thực hiện chương trình...

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận cao trong nhân dân cùng sự giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn của các cấp, các ngành, tin tưởng rằng, xã Quảng Tiên sẽ cán đích xây dựng NTM theo lộ trình đã đề ra.

Lệ Hằng
(Đài TT-TH TX Ba Đồn)