.

Có 94 công trình 135 được đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2015

Thứ Tư, 08/07/2015, 08:07 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2015 thực hiện Chương trình 135, đối với dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, đã có 94 công trình được đầu tư với tổng kinh phí được giao là 48,6 tỷ đồng.

Trong đó, số công trình khởi công mới là 7 công trình; số công trình hoàn thành chuyển tiếp là 87 công trình và số công trình duy tu, bảo dưỡng là 88 công trình; 92 công trình do xã là chủ đầu tư. Tổng kinh phí giải ngân tính đến ngày 31-5 là hơn 23 tỷ đồng, đạt 48,05% vốn kế hoạch giao.

Đối với dự án hỗ trợ, phát triển sản xuất, nguồn vốn kế hoạch bố trí cho các xã đặc biệt khó khăn và thôn bản đặc biệt khó khăn năm 2015 là 14,350 tỷ đồng, tập trung chủ yếu cho các nội dung, như: hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; mua sắm thiết bị máy móc...

Tính đến ngày 31-5, trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ hoạt động khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư cho hơn 2.100 lượt người, xây dựng 72 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, hỗ trợ giống vật nuôi và cây trồng cho gần 12 nghìn hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí giải ngân ước tính đến thời điểm 31-5 là 6,8 tỷ đồng, đạt 47,39% vốn kế hoạch.

Mai Nhân