.

Chi cục Thuế Đồng Hới: Triển khai nộp thuế điện tử trên diện rộng

Thứ Hai, 08/06/2015, 07:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Nộp thuế điện tử là dịch vụ công của cơ quan Thuế cho phép người nộp thuế (NNT) nộp thuế vào ngân sách nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế và được ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

Theo đó, NNT có thể thực hiện nộp thuế mọi lúc, mọi nơi (24/7, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ). Thông qua hình thức này, NNT sẽ giảm thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế, có thể theo dõi được tình hình nộp ngân sách nhà nước qua tài khoản và được sử dụng các dịch vụ gia tăng ưu đãi khác của ngân hàng. Đồng thời, dịch vụ này cũng giúp cơ quan Thuế kịp thời cập nhật thông tin về NNT, giảm thiểu việc điều chỉnh sai sót, tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, góp phần đa dạng hóa các kênh thu ngân sách nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18-3-2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, nhằm bảo đảm kết quả triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, ngày 18-5-2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 912/QĐ-BTC ban hành Quy định triển khai mở rộng nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Xác định triển khai thực hiện nộp thuế điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 nhằm cải cách thủ tục hành chính thuế theo lộ trình cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế, tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; ngay từ đầu năm 2015, Chi cục Thuế Đồng Hới đã tổ chức triển khai các biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, như: phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử... Trong đó, trọng tâm vẫn là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc nộp thuế điện tử.

Để triển khai hỗ trợ NNT thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử, Chi cục Thuế Đồng Hới đã bố trí cán bộ có kỹ năng hỗ trợ sử dụng dịch vụ tại bộ phận giao dịch “một cửa”, các Đội Kiểm tra thuế, Đội Kê khai - Kế toán thuế và Tin học kịp thời giải đáp, hỗ trợ NNT đăng ký thực hiện dịch vụ đã tạo thuận lợi cho NNT nên nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tính đến ngày 30-5-2015, trên địa bàn Chi cục Thuế Đồng Hới quản lý đã có 487 doanh nghiệp thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử

Với mục tiêu đến hết 30-6-2015 có 60% doanh nghiệp và phấn đấu đến 30-9-2015 có 90% doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, trong thời gian tới, Chi cục Thuế Đồng Hới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến toàn bộ NNT là tổ chức kinh doanh đã kê khai thuế qua mạng thấy rõ được lợi ích của việc nộp thuế điển tử, để NNT thực hiện ngay việc đăng ký và tham gia nộp thuế điện tử.

Lê Hữu Thạch