.

Thu ngân sách 5 tháng đạt trên 1.000 tỷ đồng

Thứ Năm, 04/06/2015, 18:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng năm 2015 ước đạt 1.026 tỷ đồng, đạt 41% so dự toán tỉnh giao, tăng 20% so với cùng kỳ.

A
Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới được 215 tỷ đồng.

Trong đó, thu nội địa 916 tỷ đồng, đạt 43,4% so dự toán địa phương, tăng 48,5% so cùng kỳ; thu thuế nhập khẩu 110 tỷ đồng, đạt 28,2% so với dự toán địa phương và bằng 81,5% so cùng kỳ.

Một số khoản thu chủ yếu tăng cao như: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 58 tỷ đồng, tăng 22%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 66 tỷ đồng, tăng 41%; thu ngoài quốc doanh 235 tỷ đồng, tăng 10,2%; thu tiền cấp quyền sử dụng đất 226 tỷ đồng, tăng 99,2% so với cùng kỳ.

Tr.T