.

Thị xã Ba Đồn huy động hơn 320 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Thứ Năm, 23/04/2015, 08:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Từ năm 2011 đến nay, thị xã Ba Đồn đã huy động được hơn 320 tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn; trong đó nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án quốc tế, ngân sách trung ương và tỉnh đạt 239,46 tỷ đồng (chiếm 74,8%), nguồn vốn ngân sách thị xã 56,34 tỷ đồng (chiếm 17,6%) và nguồn vốn xã, phường, nhân dân đóng góp 24,33 tỷ đồng (chiếm 7,6%).

Đến nay, thị xã đã hoàn thành việc đầu tư hệ thống đèn tín hiệu trên các trục đường giao thông chính của phường trung tâm Ba Đồn, làm cho bộ mặt đô thị có nhiều đổi thay.

Ngoài ra, các Chương trình 135 và 138 đã hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, các xã cồn bãi trên địa bàn đã thực hiện việc đầu tư xây dựng nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy các địa phương phát triển kinh tế-xã hội và tạo ra sự đồng đều giữa các vùng.

H.C