.

Quý 1-2015, thực hiện khối lượng vốn đầu tư Nhà nước tăng 18%

Thứ Sáu, 17/04/2015, 13:50 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Lê Văn Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư cho biết, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh 3 tháng đầu năm 2015 ước thực hiện 755 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ, đạt mức tăng cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm. Trong đó, vốn Nhà nước Trung ương quản lý ước thực hiện 334 tỷ đồng; vốn địa phương quản lý ước thực hiện 421 tỷ đồng.

a
Dự án đường ven sông cầu Rào đang đẩy nhanh tiến độ.

Nguồn vốn thực hiện cụ thể như sau: ngành nông-lâm nghiệp-thuỷ sản ước thực hiện 45,8 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo 30,6 tỷ đồng; vận tải kho bãi 508,9 tỷ đồng; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 30,8 tỷ đồng; giáo dục-đào tạo 34,3 tỷ đồng; an ninh-quốc phòng, quản lý Nhà nước 30,7 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển trong 3 tháng đầu năm đạt 20%.

Sở dĩ trong quý 1-2015 khối lượng vốn đầu tư phát triển đạt tỷ lệ cao là nhờ UBND tỉnh chỉ đạo phân khai sớm và chi tiết vốn cho các công trình, các chủ đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư quan tâm kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện các thủ tục để trả nợ các công trình hoàn thành, thực hiện các công trình chuyển tiếp và triển khai các dự án mới.

Tr.T