.

Có 5/8 địa phương thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ

Thứ Bảy, 18/04/2015, 14:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Thông tin từ Cục Thuế cho biết, trong quý 1-2015 tình hình thu ngân sách trên địa bàn rất khả quan, có 5/8 địa phương có số thu tăng cao so với cùng kỳ.

a
Thu từ các xí nghiệp ngoài quốc doanh tăng 11% so với cùng kỳ.

Dẫn đầu là thị xã Ba Đồn, đã thu được 54,2 tỷ đồng/81,7 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán cả năm và bằng 490% so với cùng kỳ. Trong đó thu tiền sử dụng đất được 40,8 tỷ đồng, thu thuế ngoài quốc doanh được 6,6 tỷ đồng, lệ phí trước bạ 4,8 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 686 triệu đồng.

Thứ hai là huyện Lệ Thủy, thu được 30,5 tỷ đồng/65,5 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán và bằng 207% so với cùng kỳ. Huyện Quảng Ninh thu được 10 tỷ đồng/38 tỷ đồng, đạt 25% dự toán và bằng 138% so với cùng kỳ...

Văn phòng Cục Thuế có số thu cao nhất đạt 178,2 tỷ đồng/890 tỷ đồng, bằng 20% dự toán và bằng 114% so với cùng kỳ.

Tr.T