.

Cán bộ và nhân dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 16/04/2015, 08:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Liên Thủy là xã nằm vùng trung tâm huyện Lệ Thuỷ có bề dày truyền thống cách mạng và văn hóa. Thế hệ nối tiếp thế hệ, người  dân Liên Thủy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý trong phát triển nông thôn, thâm canh nông nghiệp để cùng với các xã khác trong huyện phát huy truyền thống “Nhất Đồng Nai, nhì hai huyện”. Trong những năm đầu thực hiện công cuộc đổi mới, Liên Thủy đã tập trung thực hiện chương trình “điện, đường, trường, trạm”, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Thực hiện mục tiêu Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân, tập trung mọi nguồn lực xây dựng Liên Thủy trở thành xã nông thôn mới" do Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra, với sự nỗ lực phấn đấu quyết liệt của Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã, đến cuối năm 2014 xã Liên Thủy đã hoàn thành được 19 tiêu chí, trở thành một trong ba xã đầu tiên ở huyện Lệ Thuỷ về đích nông thôn mới (NTM).

Một trong các tiêu chí có tính động lực xây dựng NTM đã được Đảng uỷ xã tập trung chỉ đạo mang lại kết quả là tiêu chí giao thông. Trước đây, nhiều con đường ở xã đất đá nhão nhoét, nhếch nhác, việc vận chuyển hàng hóa, đi lại cũng rất khó khăn. Khi xã vận động bà con hiến đất, tài sản, cây cối để nâng cấp, mở rộng đường theo chuẩn NTM, ai nấy cũng đều hưởng ứng tích cực. Từ năm 2011 đến nay, toàn xã đã huy động nhiều nguồn lực tập trung nâng cấp, xây mới được 1,8km đường giao thông liên xã, hoàn thành cứng hoá 100% tuyến đường theo tiêu chí NTM.

Bên cạnh đó, toàn xã đã triển khai thi công, nâng cấp được hàng chục công trình đường thôn, liên thôn. Tương tự, đối với các trục đường ngõ, xóm, toàn xã đã nâng cấp, xây dựng mới được khoảng 6km, nâng tỷ lệ đường cứng hoá lên 100%, bảo đảm không còn lầy lội vào mùa mưa. Ngoài ra, xã còn nâng cấp, làm mới được gần 6 km đường giao thông nội đồng, đạt 77% tiêu chuẩn NTM. Hơn 3 năm qua, Liên Thuỷ đã huy động gần 24 tỷ đồng từ các nguồn vốn khác nhau để tập trung vào thực hiện tiêu chí giao thông. Đó là chưa tính đến đường ngõ, xóm do dân đóng góp làm.

Nhân dân trong xã tích cực tham gia bê tông hóa đường nông thôn.
Nhân dân trong xã tích cực tham gia bê tông hóa đường nông thôn.

Nổi bật của xây dựng NTM ở Liên Thuỷ là phát động được phong trào nhân dân đóng góp sức người sức của để xây dựng hạ tầng. Kết quả nhân dân trong các thôn đã tự nguyện hiến tặng gần 80.000m2 đất các loại, hàng ngàn cây cối có giá trị; phá dỡ hàng rào, trụ cổng... để xây dựng công trình NTM. Có những thời điểm, việc đóng góp xây dựng NTM của dân diễn ra mạnh mẽ tới mức chính quyền xã không có đủ tiền để đối ứng cùng dân.

Điều đáng phấn khởi, việc xây dựng các công trình NTM ở Liên Thuỷ đều được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"... Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, không để xảy ra sai phạm nào nghiêm trọng trong xây dựng NTM.

Một trong những nội dung cốt yếu của xây dựng NTM mà Liên Thuỷ đã thực hiện thành công là, quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn. Thời gian qua, thực hiện các chính sách của tỉnh, huyện về khuyến khích hỗ trợ sản xuất, xã Liên Thuỷ đã tiến hành quy hoạch lại các khu chăn nuôi tập trung, cụm tiểu thủ công nghiệp, dồn điền đổi thửa... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân chuyển đổi, mở mang các ngành nghề sản xuất, nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm.

Nhờ đó, trong năm 2014, cả xã có trên 70 ha đạt thu nhập trên 70 triệu đồng/ha; xây dựng được 90ha cánh đồng mẫu lớn trồng lúa có năng suất cao; thực hiện 45 ha trồng lúa sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng sinh học, bảo đảm an toàn thực phẩm; tiến hành nạo vét kênh mương, thuỷ lợi để phục vụ nhân dân phát triển nuôi trồng thuỷ sản với 27 ha...

Cùng với việc đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xã Liên Thuỷ rất quan tâm tới việc mở mang, phát triển ngành nghề nông thôn, dịch vụ. Những năm qua, địa phương này đã tiến hành quy hoạch, sắp xếp lại các cụm làng nghề theo hướng bảo đảm vệ sinh môi trường, hợp mỹ quan, giữ gìn và phát huy các giá trị của làng nghề truyền thống...; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật , đào tạo ngành nghề nông thôn cho nông dân trong xã.

Năm 2014, xã Liên Thuỷ đã thành lập được Hợp tác xã nón lá Quy Hậu với quy mô 3.000 xã viên. Ngoài ra, toàn xã cũng xuất hiện thêm nhiều cơ sở mộc, gò hàn, bún bánh, tổ xây dựng..., góp phần tạo công ăn việc làm cho 3.650 lao động tại địa phương. Các hoạt động dịch vụ trên địa bàn cũng đang ngày càng phát triển mở rộng và đa dạng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 1.500 lao động...

Việc chú trọng phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề nông thôn, dịch vụ..., đã khiến cho bộ mặt NTM ở Liên Thuỷ có sự khởi sắc nhanh chóng. Hiện nay, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên ở xã đã tăng lên 93,8%. Trước khi bắt tay vào xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 10%, nay đã giảm xuống còn 4,78%.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng NTM, bước đầu Đảng uỷ xã rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất là, tập trung làm tốt công tác tư tưởng, xem đây là nhân tố giữ vai trò quan trọng hàng đầu. Công tác tư tưởng phải được tiến hành thường xuyên, sâu rộng, nhất là ở cơ sở với nhiều hình thức thích hợp, sáng tạo, cụ thể để các cấp, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc việc xây dựng nông thôn mới là tất yếu, khách quan, hợp quy luật phát triển. Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của dân trong việc quyết định lựa chọn nội dung, quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình NTM.

Thứ hai là, công tác quy hoạch NTM phải đi trước một bước. Quy hoạch xây dựng NTM phải bảo đảm tính lâu dài, bền vững, kế thừa những yếu tố hợp lý, cảnh quan, nét đặc trưng văn hóa của từng địa phương và phù hợp với quy hoạch chung của cả huyện, tỉnh, đồng thời bảo đảm tính liên kết, thống nhất với quy hoạch xây dựng liên vùng và các quy hoạch chuyên ngành khác, nhằm bảo đảm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đáp ứng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn.

Thứ ba là, thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc để kịp thời phát hiện tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, những điểm còn bất cập trong xây dựng NTM và uốn nắn những lệch lạc của cơ sở, ngăn chặn những việc làm thiếu dân chủ; huy động, đầu tư xây dựng cơ bản quá khả năng, thiếu đồng thuận của cộng đồng dân cư

Thứ tư là, chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước với nòng cốt là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thường xuyên nắm bắt và phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến, nhân rộng làm cho phong trào xây dựng NTM ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Đặng Đại Tình, UVTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Liên Thủy